Zakończyliśmy projekt Easy Towns, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli. Liderem zadania było włoskie miasto Vicenza, a gmina Niepołomice była jednym z 12 jego uczestników.

Głównym zadaniem projektu była identyfikacja potencjalnych ryzyk wykluczenia społecznego oraz przeciwdziałania ich występowaniu. Grupą docelową były osoby w wieku od 15 do 29 lat.

Pierwszym działaniem było przeprowadzenie badań, w ramach których zapytaliśmy młodych ludzi, jakie grupy społeczne ich zdaniem są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Nigdy wcześniej tego typu badania nie były na terenie naszej gminy przeprowadzane. Otrzymaliśmy i przeanalizowaliśmy niemal 400 ankiet. Okazało się, że zdaniem młodych ludzi, najbardziej narażone na wykluczenia są osoby z zaburzeniami psychicznymi. Z wynikami można zapoznać się tutaj.

Na podstawie tych wyników zrealizowaliśmy projekt składający się z czterech głównych ścieżek:
– pokazania czym są choroby psychiczne i w jaki sposób się je leczy,
– konkursu kreatywnego ukazującego odmienność,
– warsztatów asertywności dla młodych ludzi,
– szkoleń dla osób pracujących z młodzieżą.

W ramach pierwszej ścieżki, dzięki współpracy ze Szpitalem Psychiatrycznym im. dr. Józefa Babińskiego w krakowskim Kobierzynie, pokazaliśmy sposób pracy z osobami dotkniętymi problemami psychicznymi. Świadomość sposobów leczenia tych zaburzeń jest wyjątkowo ważna w perspektywie świadomości, że statystycznie rzecz ujmując problemy psychiczne dotykają niemal co czwartą osobę w naszym kraju. W lutym 2017 roku zorganizowaliśmy seminarium pod nazwą Dwa Dni dla Głowy. Pierwszego dnia spotkaliśmy się w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa, a drugiego dnia uczestnicy warsztatów odwiedzili szpital im. Babińskiego, aby na własne oczy zobaczyć jak to miejsce wygląda i na czym polega praca z pacjentami.

Konkurs kreatywny skierowany do młodych ludzi polegał na przygotowaniu krótkiego filmu opowiadającego o odmienności. Konkurs wygrała produkcja Wojciecha Burdy, zatytułowana „Puzzle”, którą można zobaczyć tutaj.

Warsztaty asertywności to wspólna nazwa dla 12 spotkań, w których wzięło udział ok. 150 młodych ludzi. Podczas spotkań uczyli się prawidłowo komunikować pomiędzy sobą, budować relacje i wyrażać swoje zdanie uwzględniając opinie innych. To ważne z punktu widzenia budowania pewności siebie i siły psychicznej.

Ostatnim zadaniem była organizacja warsztatów dla trenerów, psychologów szkolnych i osób na co dzień pracujących z młodzieżą, podczas których mieli okazję poznać symptomy charakterystyczne dla problemów psychicznych. Dzięki temu osoby mające bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi mogą łatwiej zidentyfikować ewentualne problemy poszczególnych uczniów i zaoferować pomoc we wczesnym stadium rozwoju choroby.

Projekt dobiegł końca. Jego łączny budżet dla gminy Niepołomice wyniósł 38 tysięcy złotych, niemal w pełni finansowanych przez Unię Europejską.

Z uwagi na delikatną problematykę, jaką projekt dotykał, zadanie nie było łatwe. Tym bardziej cieszymy się, że zagraniczni partnerzy docenili naszą pracę i chcą kontynuować ją w przyszłych latach. Dzięki temu uda się zrobić więcej dla poprawy komunikacji w naszym społeczeństwie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli

 

Raport z realizacji spotkań projektowych, przygotowany przez Gminę Vicenza, lidera projektu:

Wersja angielska

Wersja polska