Zmiany klimatu mają w ostatnich latach różnorodny wpływ na środowisko, gospodarkę i ludzi. Lokalne społeczności są zachęcane do przystosowywania się do zachodzących zmian i do przygotowania się na możliwe scenariusze. Takie podejście wymaga większego zaangażowania mieszkańców.

Gmina Niepołomice włączyła się w tego typu działania poprzez uczestnictwo w projekcie EPICURO – European Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilience Outlook (Europejskie partnerstwo na rzecz innowacyjnych miast w perspektywie miejskiej odporności).
Trwał od kwietnia 2016 do marca 2018 r. Otrzymaliśmy z UE na ten cel prawie 15 tys. euro. Liderem projektu był związek gmin z Hiszpanii – Mancomunidad Integral Sierra de San. Pozostali partnerzy to: Vicenza (Włochy), Valka (Łotwa), Alba Iulia (Rumunia), Prowincja Potenza (Włochy), Svilengrad (Bułgaria), Valga (Estonia), Powiat Virovitica-Podravina (Chorwacja), Bonn (Niemcy), Skopje (FYRM – Macedonia)

Udało się sporo zrobić:
-Przedstawiciele wszystkich partnerów uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach dla władz oraz odpowiednich służb w celu wymiany pomysłów i najlepszych praktyk. Jedno z takich spotkań odbyło się z Niepołomicach.
http://www.niepolomice.eu/pl/news_show.php?readmore=9295
-Przeprowadziliśmy kampanię informacyjną na temat małej retencji – wydrukowano ulotki i tablice.
Z treścią ulotki można się zapoznać, klikając w ten link
-Sfinansowaliśmy pierwszy rok funkcjonowania platformy internetowej do zarządzania budżetem obywatelskim. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy głosowanie drogą elektroniczną, w tym przez smartfony.
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/
-W kwietniu 2017 r., na Dzień Ziemi, posadziliśmy razem z mieszkańcami ok. 70 drzew w zielonym ogrodzie na osiedlu Jazy. Dodatkowo rozdaliśmy kilkaset małych sadzonek drzew i różnych kwiatów. W tym wydarzeniu uczestniczyły całe rodziny.
https://wiadomosci.niepolomice.eu/wydarzenia/drzewa-na-dzien-ziemi/

-Zorganizowaliśmy spotkanie z architektem krajobrazu i hydrologiem. Można było zasięgnąć porady fachowca m.in. w sprawie zakładania przydomowych zbiorników retencyjnych, czy wykorzystania na ten cel już istniejących oczek wodnych.
https://wiadomosci.niepolomice.eu/ogloszenia/w-zamku-o-malej-retencji/
-We wrześniu 2017 zorganizowaliśmy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. W jego ramach można było m.in. przeprowadzić przegląd techniczny roweru i drobne naprawy, sprawdzić skład spalin produkowanych przez samochód. Zorganizowano ponadto wycieczki rowerowe oraz lekcje bezpiecznej jazdy na rowerze.
https://wiadomosci.niepolomice.eu/wydarzenia/europejski-tydzien-zrownowazonego-transportu/

-W lutym 2017 stowarzyszenie Zielony Puszczyk zorganizowało warsztaty dla dzieci pod hasłem „Hydrozagadka”
https://wiadomosci.niepolomice.eu/wydarzenia/hydrozagadka/

-W czterech szkołach podstawowych (dwóch w Niepołomicach, a także w Woli Batorskiej i Podłężu) odbyły się lekcje na temat małej retencji. Objęto nimi łącznie ok. 300 uczniów klas IV-VII. Lekcje takie zostaną włączono do programu nauczania wszystkich podstawówek w gminie od września 2018 r.
https://wiadomosci.niepolomice.eu/edukacja/mala-retencja-duza-sprawa-2/

Na konferencji kończącej projekt, która odbyła się w połowie marca w hiszpańskim Caceres, podkreślano, że działania Niepołomic wybijały się wśród pozostałych partnerów ich różnorodnością i kompleksowym podejściem do tematyki dbania o środowisko, angażowania lokalnej społeczności i budowania odporności.

Odporność
to zdolność osoby, gospodarstwa domowego, społeczności, kraju lub regionu do radzenia sobie, adaptacji i szybkiego powrotu do normalnego stanu po stresach i wstrząsach. Z jednej strony jest to odporność na radzenia sobie z traumatycznym lub nieoczekiwanym zdarzeniem, a z drugiej strony, jest to zdolność do szybkiego powrotu do stanu poprzedniego.

Pod tym linkiem można się zapoznać z krótką ulotką na temat projektu

Więcej informacji na temat odporności można znaleźć w krótkim przewodniku przygotowanym specjalnie dla partnerów projektu Epicuro – można go pobrać w formacie PDF tutaj

Raport końcowy na temat spotkań w formacie PDF – wersja polska

Raport końcowy na temat spotkań w formacie PDF – wersja angielska

 


Projekt współfinansowany ze środków programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej