Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej służby mundurowe przedstawiły raport ze swojej ubiegłorocznej działalności. Dowiemy się m.in. jak często strażacy wyjeżdżali do pożarów, jaka jest wykrywalność przestępstw, czy jak wyglądała sytuacja na naszych drogach. Zachęcamy do lektury.

Straż miejska

Straż Miejska w Niepołomicach obecnie liczy 4 etaty. Straż pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach od 8.00 do 20.00, od poniedziałku do piątku.

Straż Miejska ma pełnić w naszej społeczności funkcje: ochronną – zapewnić bezpieczeństwo i spokój na terenie gminy; porządkową – egzekwować przestrzeganie prawa w zakresie czystości i porządku publicznego; prewencyjną – patrolować ulice i osiedla oraz reagować na zgłoszenia; profilaktyczną – zapobiegać przestępstwom, wykroczeniom; społeczno-administracyjną – współdziała w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego zainteresowanymi organami samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Aby tego dokonać tylko w 2017 roku, przeprowadzono 1112 kontroli i interwencji (w tym 382 zgłoszonych przez mieszkańców). W ten sposób ujawniono 927 wykroczeń, nałożono 185 mandatów karnych na kwotę 20950 zł, skierowano 10 wniosków o ukaranie do sądu oraz udzielono 732 pouczeń.

Bardziej szczegółowo można je rozbić na:
– wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – 8 interwencji, w których wystawiono 3 mandaty karne oraz 1 wniosek o ukaranie do sądu. W pozostałych przypadkach zastosowano pouczenie.
– egzekwowanie zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości – przeprowadzili 155 kontroli rejonów wokół lokali gastronomicznych oraz punktów sprzedaży napojów alkoholowych; wylegitymowali 64 osoby podejrzane o spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, z których 49 osób pouczyli, nałożyli 13 mandatów karnych, sporządzili 1 wniosek o ukaranie do sądu, 3 osoby przewieźli do miejsca zamieszkania.- strażnicy miejscy starają się także minimalizować zjawiska „wałęsających” się bezpańskich zwierząt oraz podnosić świadomość właścicieli zwierząt o ich obowiązkach w związku z trzymaniem zwierząt. W sprawie zwierząt interweniowali 47 razy, w ramach których ukarali mandatami 11 osób -w pozostałych przypadkach zastosowano pouczenie.
– starają się zapewnić bezpieczeństwo i porządek w komunikacji – w ramach tego zadania interweniowali 634, z czego 88 interwencji zakończyło się wystawieniem mandatów karnych, 541 kierowców pouczono, a 5-krotnie sporządzono wnioski o ukaranie do sądu.
– w trakcie patrolowania gminy i prowadzonych 310 kontroli strażnicy miejscy ujawnili 54 przypadków zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc publicznych lub nielegalnego wywozu odpadów komunalnych. Skutkiem czego był jeden wniosek o ukaranie do sądu, 17 mandatów karnych na sprawców wykroczeń oraz pouczenie 40 osób.
– przeprowadzona ponad 300 kontroli palenisk domowych, podczas których w 2 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości i pouczono właścicieli.
– strażnicy miejscy zabezpieczali ład i porządek na imprezach okolicznościowych i uroczystościach.
– brali czynny udział w corocznych akcjach takich jak: Bezpieczna droga do szkoły oraz Kampanii Parkingowej.

Staż pożarna
Z pewnością cieszy fakt wzrostu liczby aktywnych strażaków-ochotników. W naszej gminie we wszystkich 11 jednostkach OSP działa już 761 osób. Cztery spośród jedenastu jednostek należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego działającego na terenie całego kraju.

Strażacy ochotnicy niosą pomoc głównie podczas pożarów i powodzi, wypadków komunikacyjnych oraz innych zdarzeń i klęsk żywiołowych. Niestety rokrocznie tych niebezpiecznych zdarzeń przybywa.

Łącznie na terenie naszej gminy odnotowano 574 zdarzenia w ciągu całego ostatniego roku. To wzrost o 170 zdarzeń w porównaniu do 2016 roku.
W minionym 2017 roku nasi strażacy wyjeżdżali do akcji łącznie 691 razy. Większa liczba zdarzeń w porównaniu do liczby wyjazdów spowodowana jest zakresem prowadzonych działań. Czasem do jednego zdarzenia wyjeżdżają strażacy z kilku jednostek OSP.

Zdecydowaną większość wyjazdów stanowiły miejscowe zagrożenia (383). Odnotowano także 250 pożarów. Sporo, bo aż 58 zgłoszeń okazało się fałszywych. Komendant gminny, pan Leszek Łach jednak uspokaja: wzrost fałszywych alarmów jest w głównej mierze spowodowany ze wskazań czujników przeciwpożarowych zamontowanych w m.in. w zakładach pracy, choćby na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Musimy na nie błyskawicznie reagować, a czasem po prostu wskazanie czujnika okazuje się błędne.

Najwięcej razy do pomocy wzywani byli strażacy z OSP w Niepołomicach, który zneutralizowali 175 miejscowych zagrożeń oraz walczyli z 75 pożarami. Sporo pracy mieli także druhowie ze Staniątek, którzy zaliczyli 111 akcji. Miniony rok był wyjątkowo spokojny dla strażaków i mieszkańców Słomiroga, gdzie w ciągu całego roku odnotowano tylko jeden wyjazd, który w rezultacie okazał się fałszywym.

Rośnie także liczba pojazdów jakim dysponują nasi strażacy. Na terenie całej gminy mamy do dyspozycji 36 samochodów ratowniczych. To o trzy samochody więcej niż miało to miejsce w 2016 roku.

Łącznie na zabezpieczenie działalności ratowniczej w ostatnim roku wydano prawie 2,5 miliona złotych. W zdecydowanej większości były to środki pochodzące z budżetu naszej gminy.

Policja

Komisariat Policji w Niepołomicach swoim działaniem obejmuje obszar dwóch gmin: Niepołomice i Kłaj. O bezpieczeństwo na tym terenie dba 41 zatrudnionych funkcjonariuszy, którzy dysponują 7 radiowozami.

W 2017 roku Policja interweniowała 3595 razy – o 375 więcej niż w rok wcześniej (2016 – 3220, 2015 – 3339). Funkcjonariusze wszczęli 318 postępowań karnych, niemal tyle samo co rok wcześniej (312 w 2016).

Do wypadków drogowych na terenie gminy Niepołomice policjanci wyjeżdżali 24 razy (4 osoby poniosły w nich śmierć, a 22 zostały ranne). Dokładnie tyle samo wypadków odnotowano w 2016 (24 wypadki drogowe, 3 zabitych, 22 rannych), jednak mniej niż w 2015 roku (31 wypadków drogowych, 3 zabitych, 32 rannych).

Samych kolizji drogowych odnotowano 189 – mniej niż w 2016 (203) i więcej niż w 2015 (145).

Stróże prawa zatrzymali na gorącym uczynku i w bezpośrednim pościgu 84 osoby. Zatrzymali ponadto 31 nietrzeźwych kierowców i 57 osób poszukiwanych.

Niepołomicką Policję cechuje wysoka wykrywalność przestępstw. W 2017 roku wykrywalność ogólna wyniosła 80,4%, nieco mniej niż w 2016 roku, jednak więcej niż we wcześniejszych latach (w 2016 – 83,3%, 2014 – 73,3%, 2010 – 63,8%). Rośnie też wykrywalność przestępstw kryminalnych – w 2017 roku wyniosła 74,7% (2016 – 73,2%, 2014 – 66,5%, 2010 – 54,1%).