27 stycznia 2017 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę antysmogową. Obowiązuje ona na wszystkich mieszkańców Małopolski – zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Dotyczy źródeł ciepła i paliw do nich stosowanych.

Z powodu tej uchwały pojawiło się wiele nieścisłości oraz plotek. Być może powodem jest prawniczy język, jakim napisana jest sama uchwała. Trzeba pogłówkować, zanim wszystko stanie się jasne. Dlatego postanowiliśmy wyjaśnić, co nas – mieszkańców gminy Niepołomice – dotyczy, a co nie.

Na początek warto wiedzieć – istnieją dwie uchwały. Pierwsza – wojewódzka – nas dotyczy. Druga, krakowska, odnosi się tylko do mieszkańców grodu Kraka.

Po pierwsze – paliwo
Od 2017 roku nie wolno w Małopolsce palić flotami, mułami i miałem, czyli paliwami, których więcej niż 15 procent stanowią ziarna mniejsze niż 3 mm. Chodzi o to, by wyeliminować odpady węglowe, które najczęściej zawierają niewielki procent samego węgla, a za to sporo wilgoci, popiołu, pyłu i innych zanieczyszczeń, które podczas spalania emitują do powietrza szkodliwe związki.
Nie wolno też palić drewnem, ani biomasą, których wilgotność przekracza 20%. Co oznacza, że zanim np. w kominku spalimy drewno, musimy je przynajmniej dwa lata sezonować lub nabyć drewno już odpowiednio wysuszone.

Za palenie paliwem niezgodnym z uchwałą antysmogową grozi mandat do 500 złotych lub grzywna do 5000 zł.

Na razie u nas nie jest przewidywany całkowity zakaz palenia paliwami stałymi. Wiemy, że pojawiły się takie plotki, wynikające być może z faktu, że taki zakaz będzie obowiązywał już od 1 września 2019 r.w Krakowie. Nasi sąsiedzi nie będą mogli palić węglem ani drewnem w kotłach, piecach ani kominkach.

Po drugie – paleniska
Nowo instalowane paleniska na paliwa stałe powinny spełniać wymagania ekologiczne PN EN 303-5:2012. Nowych kotłów bezklasowych, czyli tzw. kopciuchów, nie można instalować już od 2017 roku. Kopciuchy należy ostatecznie wymienić do końca 2022 roku. Po tym terminie użytkowanie takiego kotła będzie zagrożone karą. Kotły w polskich klasach 3 i 4, choć lepsze, również nie spełniają norm unijnych i trzeba je wymienić na spełniający wymagania ekoprojektu do końca 2026 roku.

Przy zakupie nowego kotła na paliwo stałe warto wybrać produkt spełniający normy unijne. Certyfikat potwierdzający te wymagania należy zachować do ewentualnej kontroli.