Od 2010 roku cyklicznie wydajemy Raporty o Stanie Gminy. Właśnie otrzymaliśmy najnowszą, czwartą wersję podsumowania danych o naszym samorządzie. Poprzednie ukazały się w latach 2010, 2013 i 2016.

To 40-stronicowe kompendium wiedzy o naszej gminie. Raport to zestawienie danych liczbowych, które przedstawione są z podziałem na obszary tematyczne. Prezentowanych informacji nie komentujemy i nie oceniamy. To zostawiamy Państwu, prosząc jednocześnie do dzielenia się sugestiami na temat treści raportu oraz tego co należałoby umieścić w kolejnych jego wydaniach.

Swoje pomysły można przesłać na adres: promocja@niepolomice.eu

Aby przejść do Raportu kliknij tutaj.