Zakończyła się instalacja sensorów na terenie Miasta i Gminy Niepołomice. W ramach współpracy z firmą Airly zamontowano 16 urządzeń mierzących jakość powietrza.

Na terenie każdego z dwunastu sołectw zainstalowano po jednym sensorze, trzy kolejne znajdują się w samym mieście, natomiast dodatkowy sensor został zainstalowany przy Puszczy Niepołomickiej w Zabierzowie Bocheńskim.

Każdy z sensorów pobiera następujące dane pomiarowe: temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza, wilgotność, ciśnienie, stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10. W czasie rzeczywistym, wyniki pomiarów jakości powietrza z każdego sensora umieszczane są na platformie dostępnej na stronie internetowej https://map.airly.eu

Rozmieszczenie sensorów w każdej miejscowości Gminy Niepołomice pozwoli na przeprowadzenie analizy przestrzennej pyłów PM2.5 i PM10, jak również zapewni mieszkańcom wiedzę o stanie powietrza w ich najbliższym otoczeniu. Wyniki prezentowane są w sposób przejrzysty i czytelny.

Zamontowane sensory nie usuną zanieczyszczeń, nie wyeliminują też szkodliwych dla zdrowia pyłów PM2.5 i PM10 z naszego otoczenia, ale pozwolą podnieść świadomość mieszkańców. Dane dotyczące jakości powietrza, które są na bieżąco aktualizowane, pozwolą dostarczyć nam informacji o jakiej porze dnia najlepiej podejmować aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, a kiedy lepiej będzie pozostać w domu.

Jakość powietrza, którym oddychamy zależy w dużej mierze od nas samych.

Liczymy, że bieżące pomiary jakości powietrza w naszej okolicy pozwolą wpłynąć na zmianę naszych codziennych przyzwyczajeń, poprzez rezygnację z dojazdu własnym samochodem na rzecz komunikacji zbiorowej, czy poprzez rezygnację z najtańszego paliwa oraz niedozwolonego spalania odpadów w domowych kotłowniach.

Ze względu na remont domów kultury w Zakrzowcu i Słomirogu, na odczyt wyników z zamontowanych tam sensorów mieszkańcy będą musieli jeszcze poczekać.

Karolina Karagicz
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa