W ostatnim czasie sporo inicjatyw udało się zrealizować dzięki współpracy powiatu wielickiego z gminą Niepołomice.

W lutym 2017 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Niepołomicach otrzymał 18-osobowego busa. Jego zakup był możliwy dzięki 60% dofinansowaniu z PFRON, resztę środków dołożono z budżetu gminy Niepołomice.

Kilka miesięcy później powiat wielicki pozyskał kolejne środki finansowe z PFRON-u na zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z którego korzysta Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” w Niepołomicach. Bus wykorzystywany jest potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach i Domu Dziennego Pobytu w Staniątkach. Kwota dofinansowania wyniosła 149 340,00 zł, z czego Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” otrzymało 78 000,00 zł. Reszta środków została pokryta z funduszy zebranych podczas sprzedaży cegiełek w czasie Dni Niepołomic.

Na przełomie września– i października na drodze nr P2005K w Woli Batorskiej od drogi Wojewódzkiej do Drogi Królewskiej została położona nowa nawierzchnia asfaltowa o długości około 900 metrów wraz z utwardzeniem pobocza, oraz infrastrukturą opadową. W najbliższych tygodniach w zależności od warunków atmosferycznych) zostaną pomalowane białe pasy na krawędziach wspomnianej nakładki.

Dzięki współpracy gminy z powiatem powstało także nowe przejście dla pieszych wraz z oświetleniem w Niepołomicach na osiedlu obok skrzyżowania ul. Sportowej z Chrustową. W tym samym miejscu zamontowano lustro, które pozwolą na bezpieczny wyjazd mieszkańców z ulicy Chrustowej. Dodatkowe lustro zamontowano także na skrzyżowaniu ul. Grabskiej z Portową.

W październiku na wniosek mieszkańców Podgrabia i Zakrzowa, Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce pomalował przejścia dla pieszych, a z początkiem grudnia zostaną zamontowane duże tablice ostrzegawczo-informujące o znajdujących się w tych miejscach przejściach dla pieszych. Powyższe działania bez wątpienia poprawią znacznie bezpieczeństwo dzieci i dorosłych.

21 listopada została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Wieliczce, a wykonawcą inwestycji, firmą Drog Bud ze Spytkowic na długo oczekiwaną inwestycję na drodze powiatowej nr 2011 K od mostu na Podłężance w Niepołomicach w stronę mostu na rzece Serafie w Brzegach.

Jest to odcinek o długości 1350 metrów, który połączy się z nowo wyremontowaną drogą biegnącą w stronę Węgrzc Wielkich. Wartość inwestycji to około 3 mln 900 tys. złotych. Prace będą polegały na wymianie podbudowy jezdni, poszerzeniu jej do 6 metrów, odwodnieniu, a także budowę wzdłuż remontowanego odcinka drogi po jednej stronie chodnika o szerokości 2 m.  Prace będą realizowane dwu etapowo, pierwszy etap to odcinek od Podłężanki do boiska sportowego LKS Wiślanka Grabie, a następnie drugi od boiska do Domu Kultury w Grabiu, co pozwoli na połączenie z chodnikiem biegnący w stronę Węgrzc Wielkich. Zakończenie prac planowane jest na koniec lipca 2018 roku.

W związku z przebudową drogi mogą występować okresowe zamknięcia, ze względu na wykonywaną stabilizację gruntów pod podbudowę drogi.

W najbliższym roku planowane są kolejne inwestycje które będzie finansował lub współfinansował Powiat Wielicki, takie jak:

– realizacja długo oczekiwanej inwestycji dla całego powiatu, jaką jest budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu prowadzącego bezpośrednio do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej oraz połączenia Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych.

– budowa chodnika biegnącego wzdłuż drogi powiatowej przy szkole podstawowej Woli Zabierzowskiej oraz chodnika w miejscowości Staniątki od skrzyżowania przy kapliczce w stronę lasu,

– poprawa bezpieczeństwa na Drodze Królewskiej oraz ograniczenie tonażu do 12 ton.

O wszystkich pracach informował będę Państwa za pośrednictwem Gazety Niepołomickiej, Kuriera Wielickiego oraz w mediach społecznościowych.

 

Piotr Nowak
radny powiatu wielickiego