Jakość powietrza w ostatnich dniach w naszym regionie jest bardzo zła. Czujniki wskazują znaczne przekroczenia normy. Ograniczmy przebywanie na zewnątrz do niezbędnego minimum.

Przypomnijmy, że pyłomierze Airly – czujniki monitorujące przez całą dobę stan powietrza – działają na naszym terenie od 2017 roku. Codziennie możemy sprawdzać stan jakości powietrza. Odczyt parametrów z czujników jest dostępny pod linkiem – map.airly.eu.

Za pomocą serwisu SMS będziemy też na bieżąco informować o komunikatach otrzymanych z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Wszystkich, którzy jeszcze nie dopisali się do naszego systemu SMS, zachęcamy, aby to zrobić. Wystarczy wysłać wiadomość o treści: Niepolomice.INFO pod numer 4322. Koszt dopisania się do serwisu wynosi tyle, ile cena SMS-a wysłanego wewnątrz własnej sieci.

Na jakość powietrza wpływa wiele czynników. Sezon grzewczy to czas, w którym jego stan znacznie się pogarsza. To czym palimy w piecach w dużej mierze wpływa na to czym później oddychamy. Problemu zanieczyszczenia powietrza nie zlikwidujemy z dnia na dzień. Ważne jednak, abyśmy byli świadomi zagrożeń i działali wspólnie, aby je zminimalizować.

Gmina Niepołomice nieustannie wspiera działania na rzecz czystego powietrza.

W kwietniu 2017 roku ruszył pilotażowy projekt wymiany pieców węglowych na kotły gazowe. Gmina Niepołomice uzyskała na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Do tej pory wymieniliśmy 143 piece. To pierwszy etap projektu, w którym mamy zagwarantowane dofinansowanie na wymianę 237 pieców.

Obecnie prowadzimy nabór do II etapu projektu, w którym staramy się o dofinansowanie wymiany kolejnych 160 pieców. Realizacja tego zadania jest zaplanowana na przełom 2019 i 2020 roku. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej, tel. 12 250 94 51.

Urząd Miasta w 2017 i 2018 roku prowadził w szkołach kampanię informacyjną, mającą na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. Wspólnie z krakowską Fundacją „Otwarty plan” zorganizowaliśmy warsztaty w ramach akcji „Szkoły przeciw smogowi!” Brały w nich udział dzieci ze szkół podstawowych w naszej gminie. Tematem przewodnim spotkań była niska emisja powietrza, przyczyny jej powstawania i zagrożenia dla zdrowia, poznawanie najlepszych rozwiązań i przykładów pozwalających na jej zminimalizowanie. Więcej informacji tutaj.   Akcja będzie kontynuowana również w 2019 roku.

Uczniowie szkół podstawowych wzięli też udział w ekologicznej grze terenowej organizowanej w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice”. Zadaniem uczestników było poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi w centrum Niepołomic i rozwiązywanie zagadek przygotowanych w poszczególnych miejscach. Celem gry było propagowanie wiedzy na temat ograniczenia niskiej emisji wśród dzieci i młodzieży, jak również rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Więcej informacji tutaj.  Kolejna edycja gry terenowej planowana jest na wiosnę 2019 roku.

Dla najmłodszych mieszkańców gminy organizujemy spektakle tematyczne. Wspólnie z Krakowskim Biurem Promocji Kultury zapraszamy dzieci z przedszkoli samorządowych Gminy Niepołomice do Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa na przedstawienia ekologiczne. Spektakl „Rajska wyspa” był okazją do zaprezentowania zagadnień związanych m.in. z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza czy degradacją środowiska naturalnego. Więcej informacji tutaj.  Spotkania będą kontynuowane w tym roku.

Gmina zadeklarowała też chęć udziału w projekcie „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. W jego programu do placówek edukacyjnych dla najmłodszych w gminie Niepołomice trafiły 23 oczyszczacze powietrza. W całej Małopolsce przedszkola, żłobki i kluby malucha zyskały 2000 urządzeń.

Oczyszczacze swoimi parametrami są dostosowane do potrzeb 60-metrowej sali przedszkolnej i oczyszczają 388 m sześc. powietrza na godzinę. W ciągu każdej godziny są w stanie dwukrotnie przefiltrować całe powietrze w danym pomieszczeniu. Dodatkowo wyposażono je w filtry HEPA wysokiej klasy H13, które wychwytują nie tylko pyły i szkodliwe substancje, ale także kurz, alergeny i bakterie. Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom najmłodsi będę mieli szansę ustrzec się przed zanieczyszczeniami generowanymi głównie przez paleniska indywidualne i tym samym oddychać czystszym powietrzem. Więcej informacji tutaj. 

Strażnicy miejscy nieustannie kontrolują paleniska domowe. W 2018 roku przeprowadzili 405 kontroli. Otrzymali też urządzenie do badania wilgotności drewna. Higrometr będzie pomocny przy kontrolach systemowych i interwencyjnych palenisk prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice. Więcej informacji tutaj. 

Wspólnie ze specjalistami z portalu czysteogrzewanie.pl, zorganizowaliśmy pokaz ekologicznego palenia w tradycyjnych piecach. Materiał z pokazu jest cały czas dostępny w sieci. Zobacz film. 

Pamiętajmy, jakość powietrza, którym oddychamy zależy w dużej mierze od nas samych. Niewłaściwe palenie w piecach może generować dym i duże ilości pyłów, które wdychamy. Prowadzi to do kłopotów zdrowotnych, zaostrzają się objawy chorób przewlekłych, pojawiają się schorzenia układu oddechowego i krążenia. Nie bądźmy obojętni. Oprócz wysiłków instytucji, czy służb, sami dołóżmy wszelkich starań, żeby zadbać o wspólne dobro.

Zachęcamy do pobrania ulotki „Czyste powietrze, wspólna sprawa” przygotowanej wspólnie z gminami zrzeszonymi w ramach Metropolii Krakowskiej – kliknij tutaj.