7 czerwca Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa, podpisał listę inwestycji w sieci dróg krajowych dla Małopolski. Wśród 11 inwestycji zawartych w dokumencie znajduje się jeden szczególnie dla nas istotny: budowa zjazdu z autostrady A4 na terenie gminy Niepołomice. Oznacza to, że po niemal dekadzie starań mamy zagwarantowane środki finansowe na tą ważną inwestycję!

To bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich! Oznacza kolejny krok na długiej drodze do powstania zjazdu z autostrady, który usprawni komunikację, poprawi bezpieczeństwo na samej A4 oraz otworzy nowe możliwości inwestycyjne na terenie gminy Niepołomice!

Przypomnijmy – zjazd z autostrady A4 ma być zlokalizowany w miejscu jej przecięcia z drogą wojewódzką 964, pomiędzy Zakrzowem, a Podłężem. To skomplikowane zadanie, wymagające uzyskania zgód na odstępstwa od wymaganych odległości pomiędzy obiektami inżynieryjnymi na autostradzie, uzgodnienia pasów włączeniowych, obsługiwanych kierunków, systemu opłat, a na samym końcu zaprojektowanie węzła tak, aby zmieścić się na wąskim pasie terenu. Dodatkowym wyzwaniem jest jednoczesne projektowanie obwodnicy Podłęża oraz wynikające z tego zmiany w sposobie zarządzania drogami publicznymi.

To wszystko jednak połowa problemu. Druga połowa to pieniądze.

O ile uzyskanie zgód i pozytywnych opinii jest już za nami, o tyle koszty inwestycji oraz samo ich przeprowadzenie przekracza możliwości gminy Niepołomice. Pamiętajmy, że całość zadania dzieli się na dwie inwestycje: budowę węzła oraz obwodnicy Podłęża. Koszt tych przedsięwzięć to łącznie około 90 milionów złotych – co znacznie przekracza możliwości naszego samorządu. Dlatego konieczne było pozyskanie dodatkowych funduszy. Budowa obwodnicy Podłęża wraz z bezpośrednim połączeniem z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną zostanie dofinansowana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Początkowo w jego ramach miała być finansowana również inwestycja w węzeł autostradowy, jednak zjazd został zakwalifikowany przez Komisję Europejską jako element autostrady, którego nie można dotować z funduszy drogowych przeznaczonych na drogi regionalne. Dlatego koniecznym było przekonanie Ministerstwa Infrastruktury i Transportu do dofinansowania tego zadania.

Po wielu miesiącach starań, wczoraj Minister Adamczyk zatwierdził do realizacji naszą inwestycję, tym samym gwarantując na nią połowę pieniędzy z budżetu państwa. W tym miejscu pozwolę sobie w imieniu swoim i Mieszkańców serdecznie Panu Ministrowi za tą decyzję podziękować. Dziękuję również za poparcie wielu osobom, spośród których szczególnie chcę wymienić: Panią Poseł Urszulę Rusecką, Łukasza Smółkę, dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury oraz Tomasza Tomalę, dyrektora Biura Ministra. Dziękuję również kierownictwu Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa: Jarosławowi Waszkiewiczowi, Agnieszce Krupie i Beacie Leszczyńskiej. Nie bez znaczenia było zaangażowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie z dyrektorem Tomaszem Pałasińskim na czele.

Pozostała kwota potrzebna do wybudowania węzła pokryta zostanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, Powiatu Wielickiego oraz Gminy Niepołomice. Za to podziękowania składam również na ręce Jacka Krupy, Marszałka Województwa, dla całego Zarządu oraz Sejmiku, a także Starostom: Jackowi Juszkiewiczowi i Łukaszowi Sadkiewiczowi oraz zarządowi i całej Radzie Powiatu Wielickiego.

To wciąż nie oznacza, że w ciągu kilku dni na placu budowy pojawią się pierwsze koparki. Teraz cała dokumentacja trafi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tam zostanie jeszcze raz przeglądnięta i zaakceptowana. Później zostaną rozpisane przetargi, a budowa przewidziana jest na lata 2018-19. Sama inwestycja zostanie przeprowadzona przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, co dla nas również jest dobrą wiadomością, ponieważ nie mamy doświadczenia w prowadzeniu takiego rodzaju robót budowlanych.

Więcej informacji o liście inwestycji: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797796-p_1.htm

[Na zdjęciu Minister Andrzej Adamczyk, źródło: strona WWW Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa]

Author: admin