Właśnie podpisaliśmy umowę na budowę zjazdu z autostrady A4 w Podłężu! Na tę chwilę czekaliśmy 12 lat. Inwestycja pochłonie 48 mln złotych i jest niezbędna dla usprawnienia komunikacji, poprawy bezpieczeństwa na samej A4 i dalszego rozwoju Gminy Niepołomice. Wykonawcą przedsięwzięcia będzie konsorcjum: Trakcja PRKiI oraz AB Kauno Tiltai.

“Budowa zjazdu z autostrady jest efektem wspólnej pracy osób ze wszystkich szczebli administracji publicznej. To też dowód na to, że aby zrealizować dobre pomysły trzeba czasem przezwyciężyć wiele barier technologicznych i administracyjnych” powiedział Roman Ptak podczas podpisania umowy.

To skomplikowane przedsięwzięcie wymagało pokonania wielu trudności i przejścia przez administracyjne, techniczne, finansowe i biurokratyczne przeszkody. W tym czasie zmieniały się przepisy, ich interpretacja, osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji i sytuacja polityczna. Z tego powodu termin rozpoczęcia prac był wielokrotnie przekładany.

„Polacy chcą dróg bezpiecznych i przejezdnych, które pozwalają uruchomić potencjał terenów przyległych między innymi do takich dróg jak ta, czyli do autostrady” powiedział obecny podczas uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podkreślał istotność budzenia potencjału ekonomicznego, który wciąż czeka na dobry dostęp komunikacyjny nie tylko w Niepołomicach, ale w skali całego kraju, aby młode pokolenia tutaj znajdowały swoją przyszłość.

Koszt budowy zjazdu z autostrady A4 na wysokości jej przecięcia z drogą wojewódzką 964 wyniesie 48 mln złotych. 27,5 mln złotych pochodzić będzie z budżetu centralnego, których dysponentem została Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 20,5 mln zł pochodzi z budżetu samorządów – województwa małopolskiego, powiatu wielickiego, gminy Niepołomice.

Jako że zjazd powstanie na autostradzie, to instytucją odpowiedzialną za jego realizację i głównym koordynatorem przebiegu budowy będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Tomasz Pałasiński, przedstawiciel inwestora, czyli dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreślił, że powstanie zjazd w standardzie pełnego węzła, obsługujący wszystkie kierunki komunikacyjne. To ułatwi transport zarówno ciężki jak i osobowy oraz turystyczny.

Wykonawcę inwestycji poznaliśmy po dwóch przetargach. Pierwszy został unieważniony ze względu na zbyt wysokie ceny. Drugi przetarg został zoptymalizowany pod względem zakresu prac ziemnych. Miało to dać kilka milionów złotych oszczędności. Do przetargu przystąpiły trzy firmy. Najlepszą ofertę złożyło konsorcjum Trakcja PRKiI oraz AB Kauno Tiltai. Mimo to, zaproponowana przez firmę kwota przekraczała pierwotnie zakładany poziom kosztów.

13 czerwca 2018 minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał dokumenty zwiększające finansowy wkład skarbu państwa w budowę zjazdu z autostrady. W międzyczasie my znaleźliśmy dodatkowe pieniądze na sfinansowanie tej inwestycji w budżecie samorządowym. Dzięki temu możliwe stało się podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu.

Poseł Urszula Rusecka uznała dzisiejsze popisanie umowy z wykonawcą jako dowód dobrej współpracy między samorządem i rządem.

Prace przy budowie zjazdu z autostrady potrwają 15 miesięcy (z wyłączeniem okresu zimowego od 15 grudnia do 15 marca). Węzeł Niepołomice powinien być gotowy do połowy 2020 roku.

„Dopięliście swego” zakończył swoje wystąpienie minister Adamczyk zwracając się do przedstawicieli władz samorządowych oraz parlamentu. Podziękował również swoim współpracownikom oraz instytucjom teraz odpowiedzialnym za sprawne przeprowadzenie inwestycji.