Prace przy budowie zjazdu z autostrady A4 idą zgodnie z planem, co więcej, obecnie nawet wyprzedzamy harmonogram.

Po zakończeniu robót związanych z przełożeniem rzeki Podłężanka (która została umocniona gabionami i zyskała nową linię brzegową) rozpoczęły się prace związane z przebudową potoku Zakrzowianka.

Obniżono zwierciadło wody na przepuście, wykonano platformę pod palownicę oraz warstwę transmisyjną na łącznicy. Wykonano też nasyp na węźle północnym i południowym.

Trwa przebudowa wodociągu w miejscu, gdzie powstanie rondo. Prowadzone są także prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz roboty związane z przełożeniem sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej.

Obecnie czekamy na decyzję związaną z zamknięciem drogi nr 964 na odcinku, na którym powstaje zjazd, bądź wprowadzeniem tam ruchu wahadłowego.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Trakcja PRKiI oraz AB Kauno Tiltai, wyłonione w ramach przetargu. Zjazd powinien być gotowy do połowy 2020 roku.