250 flag powędrowało 28 kwietnia do mieszkańców gminy. Pomimo deszczowej niedzieli, burmistrz Roman Ptak wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Ciastoniem obdarowywali przechodniów, by 2 maja, w Święto Flagi, mogli wywiesić flagi na swoich domach.

Akcja rozdawania flag to już kilkuletnia tradycja w naszej gminie. W tym roku zorganizowaliśmy ją po raz 7. Do tej pory wydaliśmy już blisko 2,5 tysiąca sztuk.