Spółka Wodociągi Niepołomice realizuje duży projekt pn. “Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice” o łącznej wartości blisko 31 mln zł.

Inwestycja jest dofinansowana – w kwocie 18,8 mln – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Będzie realizowana na obszarze czterech miejscowości: Niepołomic, Podłęża, Zagórza i Woli Batorskiej.

Obecnie nasza gmina jest skanalizowana w 79%. Po zakończeniu inwestycji  wskaźnik skanalizowania podniesie się do 84,4%.

Projekt podzielono na 4 zadania:
Zadanie nr 1
„Oczyszczalnie ścieków”. “Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże – Zachód” przepustowość dla projektowanej oczyszczalni to Qśr=2000 m3/d, z możliwością dalszej rozbudowy o Qśr=1000 m3/d z membranową technologią MBR oczyszczania ścieków

Zadanie nr 2
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków” (12 części)

Zadanie nr 3
„Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą” (3 części)

Zadanie nr 4
„Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną” (2 części).

Czas realizacji inwestycji przypada na lata 2015-2020. Część projektu jest już wykonana. Począwszy od 2015 roku do dzisiaj, zakończono budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Boryczów w Niepołomicach, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Suszówka, budowę kanalizacji sanitarnej na przysiółku Kolanów w Woli Batorskiej.

Bezpośrednie efekty realizacji inwestycji:
– oczyszczalnia ścieków Podlęże-Zachód – 2000 m3/d
– wybudowana kanalizacja sanitarna – 14,1 km
– zmodernizowana kanalizacja – 2,2 km
– ujęcia wody (studnia głębinowa)- 1 szt.
– zbiornik na wodę – 3 szt.
– zmodernizowane zbiorniki na wodę – 2 szt.
– wybudowana sieć wodociągowa – 8,4 km
– zmodernizowana sieć wodociągowa – 0,7 km
– wdrożenie systemu zarządzania siecią (monitoring strat wody, GIS) – 1 kpl.
– nowi użytkownicy kanalizacji po zrealizowaniu planu – 1672 osób
– osoby korzystające z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę – 1228 osób