W związku z zainteresowaniem mieszkańców dotacjami na podejmowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego planuje przeprowadzenie naboru wniosków dla chętnych, którzy chcieliby prowadzić własną firmę.

Dotacje w wysokości 50 000 zł będą przyznawane na zasadzie konkursu wniosków. Termin naboru to I kwartał 2018 roku. Więcej informacji podamy w grudniu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka
telefon: 122880095 / mail: biuro@lgdpowiatwielicki.eu