Gmina Niepołomice, wspólnie z 13 innymi gminami z Metropolii Krakowskiej, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji integracji systemów transportowych.

Celem opracowania jest przegląd istniejących systemów transportu zbiorowego – w tym natężeń ruchu oraz potoków pasażerskich na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (KrOF). W trwającym obecnie pierwszym etapie opracowywana jest diagnoza stanu istniejącego, która opiera się na zebranych informacjach o funkcjonowaniu systemu transportowego Krakowa oraz gmin ościennych wchodzących w skład KrOF. Dlatego w autobusach i na przystankach pojawili się pracownicy firm wykonujących zestawienia danych o korzystaniu z linii aglomeracyjnych.

W pracach nad dokumentem biorą udział także przedstawiciele gmin z Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz ekspert z Politechniki Krakowskiej.

Końcowe ustalenia Koncepcji będą wynikiem wspólnych uzgodnień ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Przyczynią się do lepszego zrozumienia potrzeb i przygotowania lepszej oferty w ramach transportu zintegrowanego.