Gmina Niepołomice stara się o dofinansowanie dla trzech projektów z Gminnego Programu Rewitalizacji. Przebudowa MOA, rozbudowa boisk przy niepołomickim gimnazjum oraz rewitalizacja dworca kolejowego w Podłężu wraz z otoczeniem, to trzy inwestycje, które mają szansę na realizację od przyszłego roku.

Obecnie wnioski są rozpatrywane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W ciągu około pół roku dowiemy się, czy uzyskamy pieniądze na ich realizację.

Dwa pierwsze projekty są realizowane w ramach działania 11.1.2. Rewitalizacja Miast Średnich i Małych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

1. Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego.
Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku obserwatorium, po której obiekt zyska nowe możliwości w organizacji zajęć i obserwacji nieba (w tym nową kopułę). Przebudowany budynek MOA będzie posiadał innowacyjne rozwiązania, m.in. dach będzie pokryty ekstensywną zielenią (wizualizację MOA można zobaczyć na załączonej grafice).

2. Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach.
Zadanie polega na: budowie boiska sportowego do piłki ręcznej wraz z bieżnią okrężną i torem do skoku w dal, budowie boiska wielofunkcyjnego (do siatkówki i koszykówki) wraz z trybunami, budowie ścianki wspinaczkowej, zewnętrznej siłowni, przebudowie istniejącego boiska na boisko do koszykówki, wraz z rozbudową układu komunikacyjnego. Projektowane boiska i bieżnie będą posiadać bezpieczne nawierzchnie poliuretanowe.

Planowane obiekty będą ogólnodostępne.

Trzeci projekt jest realizowany ramach działania 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

3. Dworzec kolejowy w Podłężu – Stacja Kooperacja wraz z rewitalizacją terenów zielonych zlokalizowanych przy budynku dworca PKP w Podłężu.
Przedmiotem projektu jest renowacja, modernizacja i przebudowa budynku dworca w Podłężu oraz zagospodarowanie terenu wokół niego wraz z opracowaniem odpowiednich projektów budowlanych i wykonawczych. Teren wokół budynku projektowany jest jako plac miejski rozwijający kulturalny charakter instytucji znajdujących się w budynku. Ma on umożliwić wychodzenie z ofertą na świeże powietrze oraz organizację wydarzeń kulturalnych (festynów, targów itp.).