Zakłady MAN w Niepołomicach zwycięzcą w konkursie „Fabryka roku” w kategorii „Doskonała produkcja seryjna”. 

Po pierwszym sukcesie w 2016 r. MAN ponownie został zwycięzcą reno-mowanego konkursu „Fabryka roku”. Zakład MAN Trucks w Niepołomicach, gdzie od 2007 r. montowane są pojazdy ciężarowe typoszeregów TGS i TGX, zapewniły sobie pierwsze miejsce w kategorii „Doskonała produkcja seryjna”.

Jury, w skład którego wchodzą eksperci specjalistycznego czasopisma „Produktion” i firmy doradczej Unternehmensberatung AT Kearney, doceni-ło w szczególności wysoką ekonomiczność procesów charakteryzujących się kulturą stałego doskonalenia (Kaizen) oraz perfekcyjny podział na fazy linii montażowej, która mimo dużej wariantowości pojazdów i związanej z tym konieczności wykonywania różnorodnych operacji na poszczególnych stanowiskach, zapewnia pracownikom odpowiednią elastyczność umożli-wiającą produkcję wzrastającej liczby elementów najwyżej jakości.

Nagrodę odebrał, podczas odbywającego się w Ludwigshafen kongresu „Fabryka roku”, Heiko Kayser, kierownik zakładu MAN Truck, gdzie zatrudnionych jest ponad 750 pracowników. „Wyróżnienie nie jest przyznawane za jakieś szczególne wydarzenie w danym momencie, lecz honoruje proces rozwoju i osiągnięcia całego zespołu w ostatnich kilku latach”, podkreśla Kayser.

Najmłodszy zakład MAN produkujący pojazdy ciężarowe przekonał jury przede wszystkim sukcesem wdrożonego w 2017 r. procesu produkcji modułowej. „Wzorując się na przemyśle samochodów osobowych, rozpoczęcie modułowej produkcji podwozia pozwoliło nam na „wygładzenie” naszych procesów”, mówi Kayser. „Produkcję elementów wariantowych i fazy szczytowego obciążenia pracą przenieśliśmy w większym stopniu do od-cinka montażu wstępnego, dzięki czemu udało nam się wyeliminować okresy niepełnego wykorzystania lub przeciążenia poszczególnych faz linii montażowej. Utworzenie modułów na etapie montażu wstępnego pozwoliło nam na przeniesienie zadań z głównej linii.” Rozwiązanie to pozwoliło od-ciążyć pracowników i zapewniło im wysokiej jakości stanowiska pracy, także pod względem ergonomicznym. Zdaniem jury jest to jeden z powodów wyjątkowo niskiej fluktuacji wśród załogi krakowskiego zakładu oraz wzorowego wskaźnika absencji.

Zwycięstwo w kategorii „Doskonała produkcja seryjna” kierownik krakowskiego zakładu wiąże także z nowatorskim charakterem architektury zakładu: „Zakład został wspaniale zaprojektowany, zarówno w swojej zrównoważonej formie, jak i pod względem dalszego rozwoju”, wyjaśnia Kayser, wskazując na możliwości rozbudowy zakładu wynikające z jego formy architektonicznej i otwartej struktury funkcjonalnej.

Dumny z sukcesu w konkursie „Fabryka roku“ jest także Michael Kobriger, członek zarządu odpowiadający ze produkcję i logistykę w spółce MAN Truck & Bus SE: „Cieszymy się, że po Monachium nasze osiągnięcia zo-stały docenione także w Krakowie. Podwozie o konstrukcji modułowej jest istotnym krokiem w kierunku integracji różnych technologii pracy w ramach jednej linii montażowej. Zdobytą przy tym wiedzę z pewnością wykorzystamy także w naszych innych zakładach produkcyjnych w celu poprawy ich efektywności.“