Pratt & Whitney Tubes jest częścią korporacji United Technologies Corporation (UTC) zrzeszającej firmy z branży lotniczej i przemysłowej. Spółki UTC zlokalizowane są na całym świecie – w Polsce m.in. Pratt&Whitney Rzeszów, Otis, Pratt & Whitney Kalisz i inne. Pratt & Whitney Tubes prowadzi działalność w zakresie wytwarzania precyzyjnych części do silników lotniczych, będąc głównym dostawcą koncernu Pratt & Whitney w zakresie zespołów rurowych.

Obecnie firma prowadzi rekrutację do zakładu w Niepołomicach na następujące stanowiska:
– Operator Produkcji Złożeń Rurowych (Montaż, Spawanie Orbitalne, Prasy, Lutowanie, Gięcie CNC, Spawanie Manualne)
– Operator CNC Tokarz
– Operator CNC Frezer
– Inspektor Kontroli Jakości
– Inspektor Badań Nieniszczących
– Specjalista ds. Planowania Produkcji
– Magazynier

Wszystkie ogłoszenia rekrutacyjne dostępne są pod adresem: www.kariera.pwpoland.com

Pratt & Whitney Tubes sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (32-005) przy ul. Grabskiej 4 jako administrator danych osobowych informuje, iż dane osobowe kandydatów podane w przesłanych dokumentach będą przetwarzane w celu obecnie prowadzonej rekrutacji oraz w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przesłane przez kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym oświadczeniem:
„Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)”.