9 maja w Laboratorium Aktywności Społecznej OpenSpace w Niepołomicach odbyło się piąte spotkanie Grupy Interesariuszy w ramach projektu Regio-Mob, współfinansowanego z programu INTERREG Europe Unii Europejskiej, który realizujemy w latach 2016-2020.

W ramach spotkania przedstawione zostały efekty dotychczasowej pracy nad Planem mobilności dla obszaru Regio-Mob. Zaprezentowano zaproponowane w nim rozwiązania dla transportu indywidualnego (drogowy, rowerowy, parkowanie w systemie P&R), transportu zbiorowego (autobusowy i mikrobusowy, kolejowy) oraz tzw. działania miękkie (informacyjne i edukacyjne dla ogółu mieszkańców gminy, dla dzieci i osób pracujących).

Przedstawiono przykładowe rozwiązania transportowe dla osób dojeżdżających do pracy w Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnych (NSI), takich jak transport intermodalny, buspooling, carpooling czy vanpooling – systemy polegające na zwiększeniu liczby pasażerów w czasie przejazdu samochodem o różnych gabarytach, głównie poprzez kojarzenie osób dojeżdżających do pracy na tych samych trasach. Pracodawcom zaproponowano wprowadzenie dodatkowych benefitów i zachęt dla pracowników, jak dofinansowanie do biletów okresowych, czy też całkowite finansowanie, w celu zachęcenia ich do korzystania z transportu zbiorowego.

W ramach krótkich warsztatów odbyła się dyskusja dotycząca optymalnych środków transportu zbiorowego w dojeździe do pracy do NSI (dostosowanie rozkładu jazdy autobusów, kolei, system biletów łączonych), rozwiązań z wykorzystaniem rowerów prywatnych i wypożyczonych (stojaki dla rowerów na terenie firmy, publiczny system wypożyczania rowerów), oraz potrzeby popularyzacji wspólnych dojazdów do pracy w tym samym miejscu (uruchomienie portalu „mobilnościowego” przez firmy).