Trwa gruntowna modernizacja Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego.

Obecnie prowadzone są prace przy budowie fundamentów, stropów, ścian, klatki schodowej, pochylni, ścian murowych i ścian z betonu architektonicznego.

W październiku przygotujemy obiekt pod budowę nowej kopuły. Zostaną też wykonane elewacje z płyt, elewacja szklana i stropodach.

W okresie zimowym (od 15 grudnia do 15 marca) – po zamknięciu budynku w stanie surowym – przystąpimy do prac wewnętrznych, związanych z: energetyką, systemem grzewczym, kanalizacją sanitarną i rozprowadzeniem wody, wentylacją, rekuperacją i klimatyzacją.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z planem. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na 30 lipca 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj. 

Projekt jest realizowany w ramach działania 11.1.2. Rewitalizacja Miast Średnich i Małych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.