Ruszyła przebudowa ulicy Portowej w Niepołomicach. Prace prowadzone będą między skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2011K, a skrzyżowaniem z ulicą Wałową.

Poprawiamy bezpieczeństwo na ul. Portowej, oddzielając ruch pieszych od samochodowego. Poszerzona i wzmocniona zostanie nawierzchnia drogi i powstanie przy niej chodnik.
Szczegółowe zadania projektu to:
– wzmocnienie nawierzchni,
– poszerzenie drogi,
– budowa chodnika z kostki brukowej,
– budowa systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa),
– utwardzenie pobocza kostką betonową,
– przebudowa przylegających do ulicy zjazdów,
– przebudowa napowietrznej sieć teletechnicznej (bez zmiany jej długości).
Zadanie obejmie 1220 mb ulicy Portowej, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2011 K do skrzyżowania z ulicą Wałową.
Prace wykonuje Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Ościeżnica ze Staniątek.
Koszt zadania to 1, 87 mln zł, prace w całości finansuje Gmina Niepołomice.