Postępy we wdrażaniu planu działań są głównym tematem dwudniowego spotkania partnerów projektu Regio-Mob, które odbywa się w Niepołomicach w dniach 14-15 marca.

Partnerzy mieli okazję przedstawić to co zostało zrobione na ich terenie. Po prezentacjach i krótkiej dyskusji, przyszedł czas na wizytę studyjną.
Uczestnicy spotkania odwiedzili miejsca objęte polskim planem działań. Były to wybrane miejsca, gdzie prowadzone są prace budowlane: zjazd z autostrady w Podłężu, nowych węzeł przesiadkowy w Niepołomicach, a także parkingi w systemie P&R w Niepołomicach, Podłężu.

Te inwestycje obejmują budowę nowych obiektów służących poprawie system transportu publicznego nie tylko w gminie Niepołomice, jako że są one częścią obszerniejszego Planu Mobilności dla Województwa Małopolskiego.

Projekt Regio-Mob jest współfinansowany ze środków programu INTERREG Unii Europejskiej