Dzisiaj gościliśmy grupę przedstawicieli Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Agrarnego i Charkowskiego Centrum Rozwoju Samorządu Terytorialnego na Ukrainie.

Od czterech lat przyglądają się pracy samorządów w Polsce. W tym roku spotkali się m.in. z przedstawicielami Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Centrum Doradztwa Rolniczego oraz gminy Skała. Przyjechali także do Niepołomic, żeby zapoznać się z naszymi doświadczeniami w zarządzaniu gminą.

Dyskutowano m.in. o rozwoju gospodarczym i strefie inwestycyjnej, zarządzaniu placówkami oświatowymi, przekazywaniu prowadzenia domów kultury czy szkół stowarzyszeniom oraz o zasadach współpracy z trzecim sektorem. Ukraińcy byli zaskoczeni aż taką aktywnością mieszkańców.

Mieli też okazję zwiedzić Bibliotekę Publiczną i Laboratorium Aktywności Społecznej OpenSpace oraz remizę Ochotniczej Straży Pożarnej.