W środę, 9 stycznia mieszkańcy Podłęża mieli okazję zobaczyć pracującą oczyszczalnię ścieków w miejscowości Młynne w gminie Limanowa, która została wybudowana w oparciu o technologię, która zostanie wdrożona na projektowanej oczyszczalni w Podłężu.

Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Podłężu, realizowana z udziałem dofinansowania pochodzącego z Unii Europejskiej od początku jej realizacji budziła wątpliwości mieszkańców.

Obawiali się m.in. uciążliwości zapachowych czy zanieczyszczeń, które mogłyby dostać się do Podłężanki. W Podłężu odbyły się oczywiście spotkania, na których Burmistrz oraz przedstawiciele zarządu spółki „Wodociągi Niepołomice” informowali o planie budowy nowoczesnego obiektu z najnowszą, przyjazną dla środowiska technologią membranową, niemniej powyższe deklaracje nie były dość przekonujące. Ponieważ w Małopolsce w ostatnich latach powstało kilka podobnych obiektów Spółka, we współpracy z Sołtysem Podłęża oraz Radą Sołecka zorganizowała wyjazd na analogiczną oczyszczalnię w okolicach Limanowej. Na wyjazd zgłosiło się siedmiu mieszkańców sołectwa, którzy mieli okazję zwiedzić nowoczesny obiekt oraz na własne oczy przekonać się, że zapewnienia co do braku uciążliwości tego typu obiektu znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.

Oczyszczalnia w Młynnem zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych, boiska sportowego, gospodarstwa agroturystycznego oraz rzeki Łososinki. Budowle są w całości przykryte i szczelne, tak że znajdując się chociażby na parkingu oczyszczalni nie odczuwamy żadnych uciążliwości zapachowych, podobnie jest w pomieszczeniach socjalnych wewnątrz budynku, ponieważ wszelkie maszyny narażone na odory są połączone ze specjalnym biofiltrem oczyszczającym powietrze. Nowoczesne, wysokiej klasy wyposażenie zapewnia cichą pracę maszyn i urządzeń. Mieszkańcy mieli również okazję zobaczyć zbiornik ścieków oczyszczonych, gdzie znajdowała się czysta woda. Nie przypadkowo, ścieki oczyszczone w Młynnem są dopuszczone przez Inspektorat Ochrony Środowiska do wykorzystania ich w procesie jako woda technologiczna (oczyszczalnia prawie nie zużywa wody wodociągowej) jak również służy jako woda pożarowa. Pracownicy oczyszczalni udostępnili również badania wody z rzeki, do której odprowadzane są ścieki. Wyniki próbek pobranych powyżej zrzutu ścieków nie różniły się od tych pobranych już poniżej zrzutu, gdzie płyną już ścieki oczyszczone.

Mieszkańcy Podłęża, po zakończonej wizycie zgodnie stwierdzili, że warto było odwiedzić obiekt i przekonać się, że podobne, przyjazne dla środowiska obiekty rzeczywiście powstają. Mamy nadzieję, że następne zwiedzanie oczyszczalni ścieków w technologii membranowej będzie miało miejsce już na nowym obiekcie w Podłężu.

Projekt „Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Niepołomice” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Karolina Marzec, JRP „Wodociągi Niepolomice” sp. z o.o.