Nad nowymi rozwiązaniami transportowymi dla obszaru aglomeracji krakowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Niepołomickiej Stefy Inwestycyjnej zastanawiali się uczestnicy III spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy, zorganizowanej 1 i 2 czerwca w Laboratorium Aktywności Społecznej Open Space w Niepołomicach w ramach projektu Regio-Mob.

Spotkanie miało charakter dwudniowych warsztatów. W pierwszy dzień prezentowane były najlepsze praktyki partnerów konsorcjum, plany rozwoju transportu, problem dostępności do NSI, połączone z wizytą studyjną w miejscu przyszłych inwestycji Park & Ride oraz planowanego zjazdu z autostrady. W drugim dniu studenci i wykładowcy Politechniki Krakowskiej, wspierani przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz firm działających w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej analizowali obecną sytuacją transportową w regionie i proponowali nowe rozwiązania komunikacyjne w oparciu o planowane inwestycje infrastrukturalne. Zajmowali się czterema głównymi obszarami:
-Obsługa koleją obszaru analizy oraz zagospodarowanie otoczenia przystanków kolejowych pod kątem funkcji zagospodarowania terenów.
-Obsługa komunikacją zbiorową obszaru analizy (komunikacja autobusowa, mikrobusy).
-Transport kolejowy.
-Zarządzanie mobilnością ze szczególnym uwzględnieniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.

Głównym celem projektu Regio-Mob jest próba wdrożenia dobrych rozwiązań w zakresie polityki transportowej, które sprawdziły się w praktyce w regionach i krajach w nim uczestniczących – przez pozostałych partnerów projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu INTERREG EUROPE. Jego realizacja jest zaplanowana na lata 2016-2020.