Wczoraj weszła w życie nowelizacja Krajowego Programu Kolejowego. Jednym z jego założeń jest budowa linii Podłęże – Piekiełko. Skróciłoby to podróż z Krakowa do Zakopanego do 90 minut.

Projekt budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz znalazły się na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego.

Łączna wartość projektu szacowana jest na 7,18 mld zł. Obecnie analizowane są dostępne źródła finansowania oraz podejmowane są działania zmierzające do zabezpieczenia środków.

Krajowy Program Kolejowy obowiązuje do roku 2023, czyli do momentu, w którym kończy się możliwość dofinansowania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Ze zaktualizowanym dokumentem można się zapoznać na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Author: Marek Bartoszek