Mimo zimy, budowa zjazdu z autostrady A4 w Podłężu cały czas postępuje. Wczoraj wybraliśmy się z aparatem na plac budowy.

Wykonano już prace przygotowawcze: karczowanie drzew i krzewów, odhumusowanie. Obecnie umacniane jest podłoże za pomocą kolumn przemieszczeniowych pod projektowany nasyp. Przebudowywane są linie energetyczne i teletechniczne. Trwają ponadto prace przy korycie potoku Podłężanka. W jego dnie powstanie narzut kamienny a skarpy potoku będą umocnione za pomocą koszy siatkowo-kamiennych.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Trakcja PRKiI oraz AB Kauno Tiltai, wyłonione w ramach przetargu. Zjazd powinien być gotowy do połowy 2020 roku.