We wtorek 15 stycznia została podpisana umowa na budowę obwodnicy Podłęża. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm Eurovia Polska S.A. oraz Nowak-Mosty Sp. z o.o.

W Domu Kultury Inspiro w Podłężu spotkali się burmistrz Roman Ptak, Andrzej Gruszka oraz Arkadiusz Kierkowicz z Eurovii, którzy w obecności Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki, radnych gminnych i powiatowych oraz mieszkańców Podłęża podpisali długo wyczekiwaną umowę. Dzięki niej powstanie 2,2 km odcinka łączącego zjazd z autostrady z ulicą Kwiatkowskiego w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. Projekt wart jest 53,4 mln złotych, a to dlatego że w jego ramach powstaną przejazd nad torami kolejowymi oraz przepusty nad rzekami Bogusławą i Podłężanką. Prace mają się zakończyć w pierwszej połowie roku 2021.

Warto mieć marzenia – to słowa powtarzane najczęściej na uroczystym podpisaniu umowy. O tym, że to jest spełnienie marzeń zawodowych mówił burmistrz Roman Ptak: „Pierwszym marzeniem był sam zjazd z autostrady. Był to projekt dla wytrwałych, najeżony pokonywaniem przeszkód technicznych, administracyjnych i finansowych. I wreszcie się udało. Były momenty zwątpienia, bo kiedy wydawało się, że wszystkie przeszkody pokonaliśmy, pojawił się kłopot z finansowaniem. Ale dzięki wsparciu Ministerstwa Infrastruktury – Andrzeja Adamczyka, marszałka województwa małopolskiego – Jacka Krupy i dzięki wsparciu powiatu wielickiego – ówczesnego zarządu, udało się zapewnić finansowanie i realizacja jest w trakcie.

Drugim marzeniem była obwodnica Podłęża, która ułatwiłaby komunikację i poprawiła poziom życia mieszkańców Podłęża. Chcieliśmy uwolnić ich od tych 20 tysięcy samochodów na dobę, które dzisiaj rozjeżdżają lokalne drogi i drogę wojewódzką. Nie było łatwo. Ale i tu udało się jednak pozyskać finansowanie i dzisiaj możemy się spotkać. Przypomnę, że jest to zupełnie nowy odcinek drogi”.

Na realizację tego projektu pozyskaliśmy 38 mln złotych dotacji zewnętrznej –34 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i 4 miliony złotych z budżetu państwa.