Rozpoczęła się budowa oczyszczalni ścieków Podłęże – Zachód zlokalizowanej na obszarze Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Przygotowano zaplecze budowy, przywieziono pierwsze materiały, trwają roboty ziemne przed wykonaniem fundamentów. Obiekt będzie docelowo oczyszczał ścieki ze wszystkich miejscowości w zachodniej części gminy.

To jedno z zadań, jakie w ramach kompleksowego projektu „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice” realizuje spółka Wodociągi Niepołomice. Przewidziany na lata 2015-2021 obejmuje on budowę m.in. oczyszczalni ścieków, trzech nowych zbiorników wody, studni głębinowej, ok. 9 km sieci wodociągowej i ok. 16 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Część zadań została już wykonana, część jest w trakcie realizacji, a do zakontraktowania pozostały jeszcze zadania polegające na wprowadzeniu sytemu zarządzania siecią – GIS oraz monitoringu strat wody. Początkowo dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej miało wynosić 18,8 mln zł. W trakcie realizacji spółce udało się pozyskać zwiększenie tej kwoty do 26 mln zł.

Postęp projektu

Infrastruktura dofinansowana z UE została zrealizowana m.in. na osiedlach Boryczów i Suszówka w Niepołomicach oraz w przysiółku Kolanów w Woli Batorskiej. W tym roku zakończono budowę sieci wodociągowej w Podłężu oraz na ulicy Wimmera w Niepołomicach, które docelowo mają podnieść bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców. Zakończono również budowę rurociągu doprowadzającego ścieki do budowanej właśnie oczyszczalni w Podłężu oraz zmodernizowano główne przepompownie w Niepołomicach.

Ponadto został już przygotowany projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w przysiółku Koźlica w Woli Batorskiej. Budowa rozpocznie się jeszcze jesienią 2019 r., a zakończy w drugim kwartale przyszłego roku. Na obszarze całej gminy trwają również pomiary geodezyjne, które pozwolą na przygotowanie elektronicznej mapy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Posłuży ona do wdrożenia systemu zarządzania sieciami.

Oczyszczalnia ścieków Podłęże – Zachód

Oczyszczalnia Podłęże – Zachód jest oparta na nowoczesnej technologii bioreaktora membranowego MBR. Pozwala on oczyszczać ścieki do bardzo wysokiej jakości, dzięki czemu można je z powodzeniem wykorzystać np. do mycia placów i ulic oraz nawadniania terenów zielonych. Zastosowane tutaj rozwiązania pozwolą wykorzystać oczyszczone ścieki w procesach technologicznych oczyszczalni, oszczędzając tym samym wodę pitną pochodzącą z sieci. Na oczyszczalni powstanie farma fotowoltaiczna, dzięki której obiekt – mimo dużej energochłonności procesu oczyszczania ścieków –będzie przyjazny dla środowiska, wykorzystując energię ze źródeł odnawialnych.

Kompleksowy projekt „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice” realizowany będzie do końca 2021 roku. Wtedy powinny się zakończyć wszystkie 18 inwestycji, które obejmuje. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Karolina Marzec
JRP, „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o.