13 września burmistrz Roman Ptak podpisał umowę na budowę nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu.

Wykonawcą inwestycji jest wyłonione w ramach przetargu Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP.
Przedsięwzięcie pochłonie ponad 3 mln zł. Unia Europejska przekaże na ten cel 1,1 miliona złotych. Reszta środków pochodzi z budżetu Gminy Niepołomice.

Niebawem ruszą pierwsze prace – w przyszłym tygodniu zostanie przekazany plac budowy.
PSZOK zostanie wyposażony w pomieszczenia warsztatowe i magazynowe. Będzie posiadał specjalną rampę najazdową, dzięki której mieszkańcy przywożący śmieci, będą mogli wrzucać je z samochodu wprost do kontenerów.

Wszystko będzie się odbywać w warunkach spełniających najwyższe standardy, bez jakichkolwiek obaw o komfort życia mieszkańców.
Ponadto, w obiekcie będą składowane rzeczy oczekujące na naprawę, po której mieszkańcy będą mogli je zabrać i wykorzystać ponownie w swoich gospodarstwach. Powstanie także ekologiczna ścieżka edukacyjna. W specjalnie do tego przystosowanym budynku uczniowie będą pogłębiać swoją wiedzę na temat recyklingu i ochrony środowiska.

PSZOK zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy 5 kWp.

Zakończenie prac zaplanowano na czerwiec 2019 roku.

Docelowo na terenie gminy powstaną dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – drugi z nich zlokalizowany będzie w Woli Batorskiej. Jednak do wyłonienia wykonawcy potrzeba zorganizować dodatkowy przetarg, ponieważ oferty złożone w pierwszym przekraczały kwotę przeznaczoną na to zadanie.