Rozumiem emocje i obawy związane z planowanym uruchomieniem instalacji do odlewania aluminium w Niepołomicach, jednak są one przesadzone. Dlatego chcę odpowiedzieć na padające pytania i rozwiać wątpliwości:

 • W Niepołomicach nie powstanie huta aluminium.
 • Właściciele zakładu produkcyjnego firmy Alpha chcą na terenie swojej fabryki zamontować wtryskarkę aluminium. Jest to urządzenie o wielkości przyczepy samochodowej, służące do odlewania niewielkich elementów, takich jak zawiasy do drzwiczek od pralki. Największy możliwy do odlania element ma wagę około 2 kilogramów.
 • Produkcja takich elementów jest całkowicie bezpieczna. Nikt nie będzie ‘padał jak muchy’ i nie ma niebezpieczeństwa, że pracownicy ‘nie dożyją emerytury’.
 • Huta aluminium w Skawinie, podawana za przykład szkodliwości, została zamknięta w… 1981 roku. Próba udowodnienia szkodliwości nowoczesnej wtryskarki w oparciu o przykład huty zamkniętej 37 lat temu jest manipulacją. Od tamtego czasu normy ochrony środowiska są znacznie bardziej wyśrubowane.
 • Podobna instalacja, tylko służąca do odlewania elementów z cynku, działa w tej firmie od dwóch lat i nie spowodowała żadnego zagrożenia.
 • Nieprawdą jest, jakoby ‘władze gminy utajniały przed mieszkańcami tak ważne informacje’. Na dowód tego warto przypomnieć, iż:
  • Dyskusja w Internecie została zainicjowana właśnie informacją Urzędu Miasta zachęcającą do udziału społeczeństwa w kwestii tej inwestycji. Zresztą jest to już ponowne zawiadomienie w tej sprawie, ponieważ za pierwszym razem Urząd zobowiązał inwestora do uzupełnienia dokumentacji.
  • Informacja o udziale społeczeństwa była podana do publicznej wiadomości tak, jak zawsze dzieje się to w przypadku tego typu procedur: za pośrednictwem BIP oraz poprzez ogłoszenia umieszczane przez przewodniczących Zarządu osiedli oraz w Urzędzie Miasta.
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko jest dostępny do wglądu w urzędzie miasta. Kilkoro zainteresowanych mieszkańców już skorzystało z możliwości przeczytania tego dokumentu.
 • Nie jest prawdą jakoby o wydaniu decyzji środowiskowych ‘decydowali kolesie’. Urząd Miasta nie podejmuje decyzji środowiskowej w oparciu o swoje widzimisię. Przed podjęciem każdej z nich jest zobowiązany, co zresztą uczyniliśmy na samym początku procedury, do zasięgnięcia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jednocześnie nie możemy nie przyjąć wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a toczące się postępowanie, nie przesądza o jego wyniku.
 • Kolejny #fakenews dotyczy zanieczyszczenia powietrza i smrodu, który taka instalacja miałaby generować. Nic takiego nie ma miejsca. Co więcej, w przypadku tej konkretnej inwestycji, emisja do powietrza mieści się w granicach…10% normy. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich dni zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy, zatruwanego przez tysiące domowych pieców węglowych, przekraczało 800% normy. Zatem szukajmy przyczyn niebezpieczeństw tam, gdzie faktycznie się one znajdują.
 • Urząd Miasta jako priorytet stawia ‘zdrowie nasze i dzieci’. Być może część z Państwa już tego nie pamięta, ale to my doprowadziliśmy do wyprowadzenia z naszego terenu firmy Clif, wykupując ich nieruchomość. Był to ewenement na skalę całego kraju. Oprócz tego przekonaliśmy firmę Royal-Canin do zamontowania biofiltrów eliminujących uciążliwości zapachowe, które kosztowały przedsiębiorstwo kilka milionów euro. Do końca lata powinny zniknąć niedogodności zapachowe emitowane przez jedną z firm działających na terenie Zakładów Drobiarskich, które – również przypomnam – działają w Niepołomicach od kilkudziesięciu lat, na długo zanim weszły w życie obecne przepisy. Te przykłady pokazują, że traktujemy kwestie środowiska bardzo poważnie.
 • Zakład produkcyjny firmy Alpha jest jednym z najnowocześniejszych na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Zresztą cała NSI jest bardzo nowoczesna, a jakość powietrza wokół niej jest najlepsza w całej gminie.
 • Cieszę się, że dyskusja wokół tej sprawy się toczy. To świadczy o zainteresowaniu mieszkańców lokalnymi sprawami. Mieszkańcy mają pełne prawo uczestniczyć w tych dyskusjach, nawet jeśli można mieć wątpliwości co do autentyczności niektórych kont, z których padają najcięższe oskarżenia.
 • Z zainteresowania cieszy się również sama firma Alpha, której prezes już dziś zaprasza do zwiedzania fabryki. Po uzgodnieniu terminu, podamy go do publicznej wiadomości.
 • Myślę, że każdy z nas albo pracuje lub ma kogoś z rodziny czy znajomych, którzy pracują w firmach na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Przedsiębiorstwa w strefie inwestycyjnej to ogromny rynek dla lokalnych przedsiębiorstw, sklepów i punktów usługowych, a także kluczowe źródło dochodów budżetowych, które możemy przeznaczać na drogi, chodniki, szkoły, kulturę czy sport. Wydaje się, że w czasach dobrej koniunktury i niskiego bezrobocia zapominamy, jak powinniśmy doceniać każde nowopowstałe miejsce pracy. Niepołomice są miejscem przyjaznym mieszkańcom i biznesowi. Wierzę, że tak pozostanie.

Roman Ptak 
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice