Od poniedziałku 4 marca, powraca bus na trasie Chobot – Nowa Wieś – Dworzec w Czyżynach.

Wznowione zostają te kursy, które zostały zawieszone w roku ubiegłym z powodu niskiej frekwencji pasażerów. Zmniejszona liczba kursów spowodowała spore utrudnienia dla mieszkańców w dostępie do komunikacji zbiorowej. Dotyczy to osób mieszkających przede wszystkim w przysiółkach, które zlokalizowane są z dala od głównej drogi.

Wznowienie połączenia przez Nową Wieś jest ściśle związane z jego opłacalnością. Dlatego też im więcej osób faktycznie będzie z tego połączenia korzystać, tym większa szansa na jego kontynuację.

Na trasie przez cały ten miesiąc będą prowadzone badania w zakresie natężenia ruchu pasażerów. Wyniki tych badań będą podstawą do ostatecznego opracowania ilości kursów kierowanych przez Nową Wieś.

Poniżej rozkład jazdy obowiązujący od 4 marca do 31 marca.