Środki unijne zmieniają naszą rzeczywistość każdego dnia. Dzięki członkostwu we wspólnocie europejskiej korzystamy z wielu udogodnień, wśród których najłatwiej mierzalną jest ilość pieniędzy, jakie przeznaczamy na inwestycje.

Budżet unijny planowany jest w oparciu o ‘perspektywy finansowe’. Obecnie kończy się perspektywa 2014-2020, rekordowa dla Polski pod względem środków przeznaczonych dla naszego kraju. Głośno mówi się, że kolejne rozdanie – z wielu powodów – będzie dla nas słabsze.

Bez względu na to co będzie, końcówka okresu finansowego jest dobrą okazją do podsumowań. O zestawienie sposobów i ilości pieniędzy pozyskanych przez samorządy pokusiła się Wspólnota – branżowy miesięcznik samorządu terytorialnego.

Wydawnictwo zamieściło w Internecie Ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy 2014–2017. 45-stronicowy dokument można pobrać klikając w ten odnośnik.

Raport przedstawia zestawienia, statystyki, opisy oraz komentarze włodarzy miast. Wynika z niego wyraźnie, że zdecydowana większość funduszy unijnych przeznaczana jest na inwestycje. Przykładowo dotacje unijne sfinansowały niewiele mniej niż połowę wszystkich inwestycji wojewódzkich.

W zestawieniu ujęto wydatki finansowane przez dotacje unijne w latach 2014–2017. Ciekawostką jest fakt, że w 40 jednostkach samorządowych nie pojawiły się żadne dotacje unijne, a 42 samorządy w ciągu ostatnich czterech lat zdobyły dotacje w wysokości powyżej 2 tys. zł w przeliczeniu na mieszkańca.

Niepołomice w swojej kategorii znalazły się na 36. miejscu zestawienia na 585 samorządów, z wydatkami ze środków UE na poziomie 1134,62 złotych na osobę. W województwie małopolskim zajmujemy szóstą lokatę, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Naturalnie to nie ostatnie środki unijne, jakie przyczynią się do poprawy jakości życia w naszym mieście. Umowy na finansowanie kolejnych zadań na kilkadziesiąt milionów złotych już są podpisane i czekają na realizację. To kluczowy moment dla rozwoju naszego kraju. Nie możemy zmarnować tych lat, ponieważ dzięki tej pracy wykonaliśmy – i wykonujemy nadal – wielki skok rozwojowy.