Ogólna mapa planu zagospodarowania

Na terenie Miasta i Gminy Niepołomice obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 11 lutego 2016 roku. Równocześnie w...
  • 15900

Studium Uwarunkowań

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice Numer uchwały i...
  • 4109