Easy Towns II

Easy Accessible Sustainable Young Towns II Budżet całkowity: 146.160 € Budżet dla gminy Niepołomice: 7500,00 €, co w przeliczeniu daje...
  • 0
  • 28

WORTHY

WORld wars Toward Heritage for Youth – WORTHY Partnerzy Gmina Niepołomice (Polska) – naszym lokalnym partnerem jest Zespół Szkół im....
  • 0
  • 24

REGIO-MOB

REGIO-MOB Interregional Learning Towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience – Międzyregionalne nabywanie wiedzy w kierunku zrównoważonej mobilności w Europie:...
  • 0
  • 30