Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 32-005 Niepołomice tel. +48 12 250-94-04, 250-94-34 fax +48 12 250-94-00 e-mail: magistrat@niepolomice.eu www.niepolomice.eu Pełniący funkcję burmistrza: Krystian Zieliński przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 w budynku magistratu, pokój nr 9. Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 w magistracie. Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach jest czynny w poniedziałki od godziny 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 8.00 do 16.00, w piątki od 8.00 do 15.00. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie komórki Urzędu Miasta mają swoje siedziby w Magistracie. Kasa UMiG jest czynna:...
  • 21002