Andrzej Gąsłowski

wykształcenie: wyższe;
zawód: nauczyciel

kontakt: 501 015 264, andrzejgaslowski@interia.pl

W Radzie Miejskiej z listy: Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice

Doświadczenie w Radzie Miejskiej: wybrany na 4 kadencję

Przewodniczący komisji oświaty i kultury

Zadania główne na tę kadencję:

  • Utrzymanie dotychczasowej polityki proedukacyjnej Gminy – wspieranie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, modernizacja bazy lokalowej szkół, infrastruktury szkolnej i sportowej.
  • Kontynuowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju placówek kulturalnych, klubów sportowych celem stworzenia odpowiedniej oferty zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców.
  • Dokończenie kanalizacji Woli Batorskiej i wschodniej części gminy oraz poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie: specjalistycznej opieki medycznej, infrastruktury drogowej, komunikacji aglomeracyjnej.
  • Podejmowanie i wspieranie działań proekologicznych dotyczących ochrony powietrza (modernizacji kotłowni w domach prywatnych) i energetyki prosumenckiej.
  • Nawiązanie lepszej współpracy z Centrum „Ostoja” w celu pełniejszego wykorzystania możliwości i potencjału tej placówki dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.
  • Wspieranie dotychczasowej polityki rozwoju kultury, sportu i turystyki w Gminie.

O sobie:

Ma 59 lat. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. Żona Anna jest dyrektorem szkoły w Woli Batorskiej. Ukończył Politechnikę Krakowską, a także studia podyplomowe z fizyki, techniki i informatyki. Od 2006 roku jest radnym Rady Miejskiej w Niepołomicach – przewodniczącym: Komisji Kultury i Oświaty oraz Klubu Radnych Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice. Od 30 lat jest związany z gminną oświatą jako nauczyciel. Aktywnie pracuje w Radzie Sołeckiej i Parafialnej. Jest jednym z pomysłodawców budowy Gimnazjum Społecznego i Społecznej Szkoły im. Lady Sue Ryder na Jazach, kompleksu sportowego Orlik w Woli Batorskiej, modernizacji sali gimnastycznej, terenów rekreacyjnych i wielu przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły