Barbara Wdaniec – Radna Rady Miejskiej

Barbara Wdaniec

wykształcenie: średnie;
zawód: instruktor;

Kontakt: 667 084 954; barbarawdaniec@onet.pl

W Radzie Miejskiej z listy: Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice

Doświadczenie w Radzie Miejskiej: radny Rady Miejskiej kadencji 2014–2018, członek komisji oświaty i kultury

W obecnej kadencji członek komisji oświaty i kultury oraz zdrowia, sportu i opieki społecznej.

Zadania główne na tę kadencję:

  •  budowa chodnika od Szkoły Podstawowej w Zagórzu do Słomiroga wraz z nową nakładką asfaltową,
  • zwiększenie bezpieczeństwa poprzez rozbudowę oświetlenia oraz nowe nakładki na pozostałych drogach,
  • termomodernizacja i remont Domu Kultury oraz OSP,
  • budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci.

O sobie:

Mieszkanka Zagórza. Pracuje w charakterze instruktora Domu Kultury, organizując i kreując życie kulturalne w placówce, starając się zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Społecznie pełni funkcję przewodniczącej koła Gospodyń Wiejskich oraz zastępcy prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Zagórzu. Założyciel i kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie. W Radzie Miejskiej po raz drugi.

Was this article helpful?

Related Articles