Gimnazjum Niepubliczne w Zabierzowie Bocheńskim

Gimnazjum Niepubliczne w Zabierzowie Bocheńskim
im. ks. Jana Twardowskiego
32-007 Zabierzów Bocheński 323
tel. 12 251 30 07
www.gimzab.home.pl
gimzab3@wp.pl
dyr. Dorota Kulesza-Tałan

Konsekwentnie od 2001 r. szkoła realizuje program pedagogiki kreatywności poprzez obowiązkowe lekcje twórczości. Młodzież kształtuje postawę przedsiębiorczości i inicjatywność, rozwija postawę twórczą, uczy się komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, negocjacji, debat, rozwiązuje twórcze problemy. Szkoła prowadzi autorski projekt rozwijania kreatywności – Szkolną Ligę Twórczości. Kładzie nacisk na rozbudzanie zdolności artystycznych młodzieży. Uczniowie, pracując w małych grupach, mają możliwość prawdziwego zaangażowania w proces twórczy, kręcą filmy, reklamówki, etiudy filmowe. Działa Szkolne Koło Teatralne „EX-Trema”, Koło Muzyczne, uczniowie jeżdżą do teatru, filharmonii i opery. Placówka współpracuje w zakresie sztuk plastycznych z Domem Kultury. Uczniowie biorą udział w konkursach artystycznych i mają w nich znaczące osiągnięcia, również na szczeblu ogólnopolskim. Prowadzone są cykliczne warsztaty artystyczne, m.in. z filcowania, decoupage’u czy innych technik.

Szkoła realizuje bardzo wiele projektów, w tym międzynarodowych, uczniowie spotykają się z rówieśnikami z innych krajów m.in. w ramach programu Comenius (Wielka Brytania, Szwecja, Estonia, Niemcy). Pozyskuje środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych źródeł.

Was this article helpful?

Related Articles