Gimnazjum w Niepołomicach

Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły
ul. Szkolna 3, 32-005 Niepołomice
tel. 12 281 11 54, faks 12 281 14 89
www.gimniepolomice.pl
gim.niepolomice@interia.pl
dyr. Zbigniew Gawliński

Gimnazjum w Niepołomicach od 2005 r. należy do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W roku szkolnym 2016/2017 realizuje innowacje pedagogiczne: „European Class” z 5 godzinami jęz. angielskiego tygodniowo, „Fit In Deutsch” ze zwiększoną liczbą godzin jęz. niemieckiego, klasę matematyczną, a także: „Oswoić media”, „Polubić teatr” i „Klub Wsparcia Uczniowskiego”. Organizuje międzynarodowe wymiany młodzieży z Danią i Niemcami. Oferuje, poza obowiązkowymi zajęciami prowadzonymi w dobrze wyposażonych pracowniach, wiele zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych, utalentowanych i chcących rozwijać swoje zainteresowania, np. Fredrowski Teatr Szkolny, koła: dziennikarskie „Gimpress”, filmowe „Klaps”, polonistyczne „Wena”, muzyczne „Gryf”, matematyczne „Śladami Pitagorasa”, fizyczne „Eksperymentator”, chemiczne „Wulkan” oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów potrzebujących pomocy w nauce.

Gimnazjalny Klub Sportowy „Grunwald” Niepołomice prowadzi zajęcia z siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. W ramach wychowania fizycznego wszyscy uczniowie uczą się tańca towarzyskiego, mogą też wybrać pływanie, gry zespołowe lub turystykę. Jako wolontariusze działają w Gimnazjalnym Kole Misyjnym, Szkolnej Grupie nr 22 Amnesty International oraz Klubie Wspierania Inicjatyw Lokalnych KWIL, wspierając m.in. takie przedsięwzięcia jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka czy imprezy biegowe organizowane w Niepołomicach i Krakowie. Klub Podróżnika im. Kazimierza Nowaka organizuje wyprawy rowerowe po Polsce i Europie Środkowej.

Uczniowie co roku osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez małopolskiego kuratora oświaty oraz w innych konkursach i zawodach sportowych.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły