Herb Niepołomic (symbol miasta): na tarczy w czerwonym polu znajdują się dwa lwy o złotym kolorze, opierające się po obu stronach o Zamek w kolorze białym.

Zamek z pięcioma oknami i bramą u dołu, znajdujący się pośrodku tarczy jest podstawowym atrybutem niepołomickiej tarczy herbowej. Lwy – jako płaskorzeźby – umieszczone są na frontonie Zamku Królewskiego w Niepołomicach, po obu stronach renesansowej bramy wjazdowej z połowy XVI wieku, wykonanej przez znanego architekta włoskiego Santi Gucci’ego. Sylwetki lwów nawiązują do gryfa (łac. gryphus), znaku heraldycznego rodziny Branickich, starostów Niepołomickich.

Aktualny symbol miasta został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach w dniu 6 marca 1992 roku. Jednocześnie zostały zatwierdzone barwy miasta – w układzie od drzewca kolory: czerwony, złoty i biały.

Herb i barwy miasta mogą być umieszczane na budynkach i obiektach, a także w innych miejscach dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt lub rocznic państwowych i miejskich.

W Polsce gryf znalazł się w herbie rodu Gryfitów (Świebodziców). Najstarszy wizerunek gryfa pojawił się na pieczęci z 1369 roku. Spośród ok. 120 rodzin pieczętujących się herbem gryfa znaczącym był ród Branickich. Gotycki Zamek Kazimierza Wielkiego został rozbudowany w latach 1551-1571 przez Zygmunta II Augusta w stylu renesansowym. Wówczas funkcję starostów niegrodowych przejęła rodzina Branickich i od tej pory to oni administrowali Zamkiem.Począwszy od Grzegorza Branickiego (herbu Gryf) w 1563 roku, przedstawiciele rodziny Branickich jako starostowie pełnili tę funkcję aż do 1635 roku – kiedy to Anna Branicka wniosła we wianie starostwo swemu mężowi Stanisławowi Lubomirskiemu. Herb Branickich – gryf, znajduje się w kościele parafialnym pw. “10 tysięcy Męczenników”, w kaplicy zbudowanej przez Jana Branickiego w 1596 roku.

Po nadaniu Niepołomicom praw miejskich zostały tutaj założone siedziby dyrekcji dóbr państwowych, sądu powiatowego, urzędów – celnego i skarbowego, wyznaczono miejsce na obszerny rynek oraz nadano miastu herb. W tarczy na niebieskim tle umieszczony był fragment zamku w kolorze białym, z pięcioma oknami i zarysem bramy. Mury zamkowe z obu stron podtrzymywały przednimi łapami stojące złote gryfy, zwrócone przodem do siebie. W okresie międzywojennym herb o kształcie owalnym wyobrażał orła z koroną i miał napis: Miasto Niepołomice.

 

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły