Małgorzata Juszczyk – Radna Rady Miejskiej

Małgorzata Juszczyk

wykształcenie: wyższe pedagogiczne;
zawód: nauczycielka

kontakt: malju@wp.pl

W Radzie Miejskiej z listy: Komitet Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice

Doświadczenie w Radzie Miejskiej: po raz pierwszy

Członek komisji oświaty i kultury oraz zdrowia, sportu i opieki społecznej.

Zadania główne na tę kadencję:

Płaszczyzny, które są mi najbliższe, to edukacja, pomoc społeczna, ochrona środowiska, sport i współpraca z organizacjami pozarządowymi, co łączy się z moją dotychczasową pracą. Nie znaczy to jednak, że nie jestem otwarta na inne działania i problemy.

O sobie:

Jest absolwentką historii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, przygotowania do życia w rodzinie, wiedzy o kulturze, terapii pedagogicznej oraz socjoterapii z resocjalizacją. Ukończyła też szkolenia z zakresu tutoringu i etnografii (historia i kultura Romów). Od kilku lat opiekuje się Klubem Wolontariatu, w ramach którego uczniowie angażują się w organizację różnorodnych środowiskowych wydarzeń, np. w gminne edycje Finałów Szlachetnej Paczki i WOŚP.

Współpracowała z Młodzieżową Radą Miejską oraz koordynowała projekty unijne realizowane w niepołomickim gimnazjum. Dzięki nim młodzież poznawała grupy etniczno-kulturowe i wyznaniowe mieszkające w Polsce oraz zasady funkcjonowania społeczności lokalnej i mediów.

W roku 2012 znalazła się w gronie nauczycieli nagrodzonych w IV edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, a dwa lata temu otrzymała Perłę Powiatu Wielickiego w kategorii Społecznik.

W swej pracy wyznaje zasadę, że każdy człowiek jest ważny i ma talent, który trzeba odkryć i rozwijać.

W ludziach ceni pracowitość, poczucie humoru i umiejętność słuchania oraz wrażliwość na potrzeby innych. Wolny czas spędza najchętniej z bliskimi i przyjaciółmi, z książką, w kuchni, z aparatem fotograficznym, na górskich szlakach lub poznając inne kultury i ciekawe miejsca.

Jej największą pasją jest praca z młodzieżą.

Was this article helpful?

Related Articles