Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Michał Hebda

Michał Hebda

wykształcenie: wyższe, Wydział Prawa i Administracji UJ;
zawód: pracownik samorządowy

kontakt: michal.hebda@hotmail.com, tel. 533 114 402

W Radzie Miejskiej z listy: Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice

Doświadczenie w Radzie Miejskiej: radny w kadencji 2014–2018, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek komisji ładu i bezpieczeństwa publicznego.

Zadania główne na tę kadencję:

Filar programu i priorytetowe zadanie na najbliższą kadencję to remont nawierzchni, poszerzenie dróg osiedlowych oraz budowa chodników na osiedlu Jazy. Ponadto ważnymi działaniami są: zwiększenie środków na działania melioracyjne na osiedlu oraz umocnienie wałów przeciwpowodziowych Wisły. Kluczowa jest również budowa publicznego żłobka oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego, a także sieci monitoringu miejskiego, szczególnie wzdłuż drogi wojewódzkiej 964. W bieżącej kadencji chciałbym również doprowadzić do zwiększenia środków na budżet obywatelski (z 1 mln zł do kwoty co najmniej 1,5 mln zł) oraz wydłużyć godziny pracy Straży Miejskiej, szczególnie w weekendy.

O sobie:

27 lat, radny Rady Miejskiej, w minionej kadencji pracował w Komisji Rewizyjnej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas pracy jako asystent Ministra Sprawiedliwości. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim zajmuje się oceną projektów w ramach dotacji unijnych. Założyciel oraz przewodniczący Stowarzyszenia Młodzi dla Niepołomic. Inicjator bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Niepołomice. Za największy sukces uznaje swoją rodzinę – żonę Sylwię oraz córkę Laurę.

Was this article helpful?

Related Articles