Muzeum Niepołomickie
ul. Zamkowa 2
32-005 Niepołomice

Dyrektor Muzeum – Maria Jaglarz

tel. 12 261 98 51, kasa, tel. 12 261 98 52
zamek@muzeum.niepolomice.pl
muzeum@muzeum.niepolomice.pl
czynne codziennie:
maj – wrzesień 10.00-18.00,
październik – kwiecień 10.00-17.00

Muzeum Niepołomickie to samorządowa jednostka kultury istniejąca od 2002 roku. Siedziba Muzeum mieści się w Zamku Królewskim w Niepołomicach. Szeroki wachlarz tematyczny eksponatów gwarantuje, że każdy znajdzie tu coś dla siebie: miłośnicy historii, sztuki, architektury, ludowego rękodzielnictwa, przyrody, a także techniki mogą u nas delektować się naszymi zbiorami. Muzeum Niepołomickie proponuje państwu zwiedzanie następujących wystaw:

Zamek Królewski w Niepołomicach
Zamek wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV w. stał się królewską rezydencją określaną często “drugim Wawelem”. Bywało tu bardzo wielu polskich władców. Największy rozkwit dóbr królewskich oraz samych Niepołomic przypada na okres panowania królów – Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, czyli XVI wiek. Wówczas zamek został przebudowany w stylu renesansowym. W Niepołomicach odbywały się zjazdy koronne, sądy nadworne, nadawano przywileje, przyjmowano poselstwa, a przede wszystkim polowano w pobliskiej puszczy. Zamek został spustoszony podczas najazdów Szwedów i stopniowo tracił swoje znaczenie. W latach 1991 – 2007 przeprowadzono gruntowne prace konserwatorskie, które przywróciły rezydencji królewskiej jej dawną świetność.

GALERIE SZTUKI ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE
Znajduję starożytności bardzo piękne. Antyk okiem kolekcjonera
wystawa obejmuje zabytki sztuki starożytnej z kolekcji książąt Czartoryskich oraz rodziny Potockich z Krzeszowic. Około stu obiektów kultury egipskiej, greckiej, etruskiej i rzymskiej, z których najstarsze liczą ok. 4000 lat, w tym rzeźby, posągi, reliefy sarkofagowe, elementy uzbrojenia, wyroby rzemiosła artystycznego, m.in. biżuteria i przedmioty kosmetyczne, zestawione w układach tematycznych ukazują sferę kobiecą i męską w świecie ludzi i bogów.

Salon europejski
Ekspozycja prezentuje dzieła sztuki zachodnioeuropejskiej od XVII do XX w.. W jednej z sali wyeksponowano obrazy nawiązujące do greckich i rzymskich mitów oraz losów bohaterów Starego Testamentu, powstałe głównie w okresie baroku, natomiast pejzaże i portrety zdobią Salon, zaaranżowany jako gabinet dziewiętnastowiecznej kolekcjonerki.

Sukiennice w Niepołomicach 2. Znane i nieznane
Sztuka polska XIX wieku – ponad 130 obrazów i 25 rzeźb – została przedstawiona według poszczególnych gatunków malarstwa, wyodrębnionych i zhierarchizowanych w XVII wieku przez francuską Królewską Akademię Malarstwa i Rzeźby. I tak kolejno można podziwiać pejzaże, sceny rodzajowe, portrety, sceny religijne i historyczne. Autorami dzieł są wybitni polscy artyści, m.in.: Henryk Siemiradzki, Jan Stanisławski, Artur Grottger, Leon Wyczółkowski, Piotr Michałowski, Jacek Malczewski, Stanisław Witkiewicz. W ich pracach znaleźć można liczne odwołania do znaczących wydarzeń z historii Polski i literatury, postacie wielkich Polaków, ojczyste krajobrazy i zabytki.

NIEPOŁOMICE. MIASTO, CZAS I LUDZIE
Wystawa opowiada historię Niepołomic i niepołomiczan od pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej do wybuchu II wojny światowej. Na bazie oryginalnych pocztówek, lokalnych kronik, fotografii zachowanych w rodzinnych albumach oraz dokumentów archiwalnych podejmuje próbę ukazania procesu powstawania organizmu miejskiego i kształtowania się samorządności.
Ekspozycja, oparta w znacznej mierze o wielkoformatowe fotografie, wprowadza w klimat XIX oraz początku XX wieku. W multimediach odnaleźć można pogłębione informacje i bogaty materiał archiwalny.

KAPLICA ZAMKOWA
Zgromadzono w niej bezcenne zabytki niepołomickiego kościoła parafialnego: królewskie i papieskie dokumenty z XIV-XVIII wieku, te najstarsze – króla Kazimierza Wielkiego i biskupa krakowskiego Bodzanty – ustanawiające parafię pod dzisiejszym wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników; szaty i przedmioty liturgiczne, w tym najcenniejsze: renesansowy komplet z czerwonego adamaszku i monstrancję z 1599 r., ufundowane przez starostów niepołomickich z rodów Lubomirskich i Branickich; barokowe relikwiarze, obrazy, wota.
Znajduje się tu również zbiór osiemnastowiecznych woluminów omawiających m.in. zagadnienia teologiczne i historię Kościoła.

GABINET WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO
W jednej z komnat zamkowych zaaranżowany został gabinet, w którym pomieszczono archiwum twórczości znakomitego polskiego fotografika przyrody, filmowca i podróżnika. Składa się na nie ponad 100 tysięcy negatywów, fotogramy, rękopisy, albumy, nagrody, aparaty fotograficzne i pamiątki osobiste.
Gabinet udostępniany zwiedzającym jest także miejscem prac badawczych, lekcji muzealnych oraz prezentacji multimedialnych.

MYŚLISTWO I TROFEA
Nawiązująca do tradycji łowieckich wystawa prezentuje zwierzęta i ptaki łowne zarówno Puszczy Niepołomickiej, jak i odległych rejonów (Syberia, Kanada, Afryka), gdzie polują polscy myśliwi. Największe okazy to łoś z medalowym porożem oraz niedźwiedzie: brunatny i baribal.
Wśród trofeów afrykańskich znajdziemy różne gatunki antylop, od najmniejszych dikdik po największe eland i gnu, a także zebry, żyrafę, bawoła, szakala, guźdźca, hienę, jeżozwierza i wielu innych mieszkańców sawanny.
Prezentację wzbogaca dziewiętnastowieczna broń myśliwska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły