Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Niepołomice na terenie niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie obszaru w okolicy ulicy Fabrycznej i ulicy Ogrodowej w Niepołomicach.

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr IX/81/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28.05.2015

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
Poz. 3666 16.06.2015

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązuje od 01.07.2015 r.

Obszar objęty planem:
Dotyczy obszaru w okolicy ulicy Fabrycznej i ulicy Ogrodowej w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem:
1,33 ha

Uwagi:

Dokumenty do pobrania :
IX.81.15.pdf

Zmiany planu:

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły