Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” miasto Niepołomice dla obszaru starego młyna w centrum miasta Niepołomice

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr XXXII/445/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 03.09.2013

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
Poz.5522 16.09.2013

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obwiązuje od 01.10.2013

Obszar objęty planem:
Dotyczy obszaru starego młyna w centrum miasta Niepołomice

Powierzchnia obszaru objętego planem:
0,23 ha

Uwagi:

Dokumenty do pobrania:
rozstrzygniecie_nadzorcze.pdf
xxxii.445.13.pdf

Zmiany planu:

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły