Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Daszyńskiego w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr XXVI/272/08 z dnia 21.02.2008r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
25.03.2008 r. Nr 208 poz.1319

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązujący od 25.04.2008r.

Obszar objęty planem:
Teren w rejonie ul. Daszyńskiego w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem:
0,14 ha

Uwagi:

Dokumenty do pobrania:
Uchwala_nr_XXVI_272_08.pdf
Uchwala_XXVI_272_08.jpg

Zmiany planu:

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły