Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej dla północno-zachodniej części działki nr 1406 położonej w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr LVIII/589/09 z dnia 29.12.2009r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
31.12.2009r., Nr 851 poz.6836

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązujący od 30.01.2010r.

Obszar objęty planem:
północno-zachodnia część działki nr 1406 położonej w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem:
0,73 ha

Uwagi:

Dokumenty do pobrania:
Uchwala_LVIII_589_09.pdf
obrazek_LVIII_589_09.jpg

Zmiany planu:

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły