Niepubliczne Gimnazjum w Podłężu

Gimnazjum Niepubliczne w Podłężu
im. św. Brata Alberta
32-003 Podłęże 220
tel./faks 12 281 92 92
www.gimpodleze.eu
gimpodleze@op.pl
dyr. Stanisława Jarosz

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty poprzez:

  •  uczestnictwo w zajęciach dodatkowych z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym oraz przygotowujących do konkursów przedmiotowych i innych konkursów wiedzy lub artystycznych
  •  korzystanie z dodatkowych zajęć z informatyki i kółka informatycznego, a także biblioteki informatycznej
  •  udział w zajęciach sportowych SKS
  •  redagowanie szkolnej gazetki „Echo gimnazjum”
  •  poznawanie różnych zakątków regionu i Polski poprzez uczestnictwo w wycieczkach, zielonych szkołach, wyjazdach do teatrów, muzeów.

Prowadzone są akcje charytatywne przez Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Caritas oraz akcje wspierające najbardziej potrzebujących. Prężnie działa koło Ligi Ochrony Przyrody.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły