Walory środowiska przyrodniczego Puszczy Niepołomickiej sprawiły, że jej tereny objęto ochroną prawną. Od kilku lat cała Puszcza – wraz z lasami Grobla i Grobelczyk, a także łąkami w dolinie Drwinki między dwiema częściami Puszczy oraz pasem łąk między uroczyskiem Grobelczyk a lasem Grobla – należy do sieci obszarów Natura 2000. Powodem utworzenia obszaru „Puszcza Niepołomicka” o powierzchni 11 762 ha (w ramach dyrektywy ptasiej) jest występowanie tu muchołówki białoszyjej i puszczyka uralskiego. Ponadto utworzono obszary „Lipówka” (obejmujący rezerwat o tej samej nazwie) oraz „Koło Grobli” – zajmujący 599,63 ha w północno-zachodniej części lasu Grobla oraz cały las Koło. Oba powstały w ramach dyrektywy siedliskowej.

Prócz obszarów Natura 2000 na terenie Puszczy Niepołomickiej istnieje kilka rezerwatów przyrody. W południowo-wschodniej części puszczy, koło Proszówki rozciąga się na 12,66 ha rezerwat „Dębina” z zachowanym starodrzewiem dębowym. W okolic Stanisławic obok asfaltowej drogi cały oddział leśny tworzy rezerwat „Długosz Królewski” (24,14 ha), utworzony ze względu na licznie występujący tu rzadki gatunek paproci – długosza królewskiego. Koło leśniczówki Poszynka wąski i wydłużony pas terenu zajmuje „Gibiel” (29,79 ha), największy z puszczańskich rezerwatów, obejmujący fragmenty pierwotnych lasów grądowych z wiązem i łęgów z bogatą i zróżnicowaną szatą roślinną oraz stanowiący ostoję zwierząt, m.in. bociana czarnego i orlika krzykliwego. W lesie Grobla jego najcenniejszy fragment chroni rezerwat „Lipówka” (25,73 ha; 200-letnie drzewostany grądowe i łęgowe), a w północnej części zarastające wiślane starorzecze objęto ochroną jako rezerwat „Wiślisko Kobyle” (6,67 ha). Również w lesie Koło powstał rezerwat „Koło” – tu na 3,49 ha chroni się starodrzew grabowy ze sporym udziałem lipy drobnolistnej.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły